หลักสูตรอบรมพนักงาน In house Training ของเรา

รวมหลักสูตรอบรมพนักงาน In-House Training จากทีมงาน หัวหิน ฟิวเจอร์ เทรนนิ่ง ทั้งหมดที่เปิดบริการอบรมในปัจจุบัน (จะมีเพิ่มเติมอีกต่อไป) ทุกหลักสูตรล้วนออกแบบมาจากประสบการณ์ กลั่นกรองจากปัญหา, ความต้องการขององค์กร และกรณีศึกษาต่างๆ ทั้งยังวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงอนาคต จึงมีการปรับปรุงเสมอ

เราพยายามเก็บเกี่ยวทุกประสบการณ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่มีคุณค่าที่สุดให้ทุกๆ องค์กร นอกจากนี้เรายินดี ออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ รวมถึงจัดหาวิทยากรในการอบรมจำเพาะด้านให้กับองค์กรที่ต้องการ ซึ่งแต่ละหลักสูตรที่แสดงในหน้าเว็บนี้ เราจะอธิบายความสำคัญของแต่ละหลักสูตร โดยภาพรวมเท่านั้น หากท่านสนใจกรุณา อ่านรายละเอียดแต่ละหน้าหลักสูตรต่อไป
หลักสูตรอบรมพนักงาน หัวหิน In house Training
*การอบรมพนักงานสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200%

นอกจากนี้ยังมีบริการ รับจัดกิจกรรมนันทนาการ Team building - Walk rally  อ่านรายละเอียดที่นี่

รวมหลักสูตรคุณภาพ ในการอบรมพนักงานของเรา

หลักสูตรอื่น ๆ เร็วๆ นี้ (ปรับปรุงล่าสุด ก.ค.2560) *รายละเอียดแบบเต็มคลิ๊กที่ชื่อหลักสูตร
 1. หลักสูตรอบรมการทำงานเป็นทีม (Team work)
 2. หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาประการหนึ่งขององค์กร คือ การทำงานเป็นทีม หรือ ช่วยพัฒนาศักยภาพทีมงานให้มีความขึ้น ปรับทัศนคติการทำงานร่วมกัน เปิดใจ ใช้กิจกรรมแฝงแนวคิด จิตวิทยาในการช่วย ให้พนักงานทุกระดับได้มีความเข้าใจกันมากขึ้น
  เหมาะสำหรับ : ทุกธุรกิจองค์กร
 3. หลักสูตรทีมงานยุคใหม่หัวใจบริการ (Service Mind Training)
 4. การบริการคือความสำคัญของทุกๆ องค์กรอย่างไม่ต้องสงสัย เพราะบนความเป็นจริงแทบไม่มีธุรกิจไหนไม่ต้องบริการ อีกทั้ง ส่วนหนึ่ง "ลูกค้าภายใน" ก็สำคัญไม่แพ้กันที่จำต้องปรับทัศนคติในการทำงานร่วมกันด้วยหัวใจการบริการที่ดี โดยเรามุ่งเน้นที่จะ "เปลี่ยน" ภาพของพนักงานให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้มากยิ่งขึ้น
  เหมาะสำหรับ :  โรงแรม, ร้านอาหาร และทุกธุรกิจบริการ
 5. หลักสูตรบริการด้วยใจในธุรกิจสปา (Service Mind Training For Spa Business)
 6. ธุรกิจสปาสินค้าหลักในการบริการคือ "พนักงาน" กับสังคมปัจจุบันที่เรียกว่ายุคออนไลน์ ใครก็เป็นสื่อสาธารณะได้หากได้รับความไม่พึงพอใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจถูกส่งภาพพจน์ให้เสียหาย แต่ในทางตรงกันข้าม ความชื่นชม ประทับใจก็ถูกแชร์ไปได้เช่นกัน
  เหมาะสำหรับ :  สปา,  และทุกธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง
 7. หลักสูตรการออกแบบการบริการเพื่อการยกระดับ (Service Design For Better Work & Marketing)
 8. หลักสูตรเชิงปฏิบัติการให้องค์กร ทีมงาน สร้างการบริการที่ยกระดับขึ้นมา เพราะคงไม่มีใครรู้และเข้าใจกระบวนการในองค์กรดีกว่าเราเอง ดังนี้แล้วการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม แนวคิดที่ถูกต้อง และประสบการณ์จากวิทยากรเข้าช่วยเสริม ก็สามารถสร้างรูปแบบการบริการที่ดีออกมาจนสามารถพัฒนายกระดับ รวมถึงเหนือกว่าในการแข่งขันได้แน่นอน
  เหมาะสำหรับ :  โรงแรม ร้านอาหาร สปา,  และทุกธุรกิจบริการ
 9. อบรมการบริการเพื่อยกระดับมาตรฐานองค์กร Training for Upgrading Service Standards
 10. หลักสูตรเชิงปฏิบัติการให้องค์กร ทีมงาน สร้างการบริการที่ยกระดับ เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก Service Design เพื่อนำมาใช้จริงในองค์กร เป็นหลักสูตรที่ทดลองแล้วพบว่าส่งผลต่อการบริการอย่างเห็นได้ชัดเจน เพราะผ่านการออกแบบจากหลักสูตรข้างต้น จึงสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างดี
  เหมาะสำหรับ :  โรงแรม ร้านอาหาร สปา,  และทุกธุรกิจบริการ (จำเป็นต้องผ่านหลักสูตร Service Design ก่อน)
 11. หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน หลักสูตรทีมบริหารมืออาชีพ
 12. การทำงาน กับ การบริหาร เป็นคนละเรื่องกัน หัวหน้าอาจทำงานเก่ง แต่บริหารไม่เป็น  หัวหน้าอาจบริหารเป็น แต่ปกครองไม่เป็น คำตอบของปัญหานี้ อาจไม่มีวิธีตายตัวจำต้องมี ทั้งศาสตร์ และศิลป์ ไม่ง่ายเลยในการที่จะเป็น หรือมี หัวหน้างานที่ดี แต่สิ่งเหล่านี้ เราเชื่อว่าสามารถ ปรับปรุง พัฒนา เพิ่มศักยภาพกันได้
  เหมาะสำหรับ :   องค์กรที่มีแผนก ส่วนงานหลายส่วนและชัดเจน หรือมีหลายสาขา
 13. หลักสูตรอบรมหัวหน้างานด้านทักษะการสื่อสารและถ่ายทอด (Intensive Communication Skills For Supervisor)
 14. ปัจจัยหลักในการทำงานหนึ่งนั่นคือ การสื่อสาร ที่มีผลต่อการทำงานโดยอย่างยิ่ง บุคลากรหรือพนักงานในระดับหัวหน้างาน ระดับการบริหารชั้นกลางไปจนถึงสูง อันสามารถส่งผลได้ทั้งในเชิงบวก และลบต่อการทำงาน ซึ่งยังรวมถึงประสิทธิภาพการทำงาน การประสานงานอีกด้วย
  เหมาะสำหรับ : ทุกธุรกิจองค์กร
 15. หลักสูตรพัฒนาตนเองในทุกด้านของพนักงานองค์กร (ทัศนคติ)
 16. ในหลายองค์กร หรือแทบทุกองค์กรก็ว่าได้บุคคล หรือบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า แต่ในทางกลับกันบุคลากรก็มักจะเป็นปัญหาขององค์กรได้เช่นกัน ด้วยความแตกต่างของบุคคล ความขัดแย้งหรือแนวทางการทำงานจึงเกิดขึ้นได้ "ทัศนคติ" ปัญหาส่วนตัว หรือความเป็นส่วนบุคคลมักเป็นรากฐานเหล่านั้น การพัฒนาตนเองปรับทัศนคติ จึงส่งผลต่อองค์กรอย่างมีนัยยะสำคัญ
  เหมาะสำหรับ : ทุกธุรกิจองค์กร
 17. หลักสูตรอบรมพนักงาน เปลี่ยนด้วยกัน ไปได้ไกล Change for success
 18. การทำงานในทุกๆ วันของพนักงานประจำ ย่อมทำให้เจอเรื่องราวซ้ำๆ สร้างภาวะการชินชา เบื่อหน่าย หรือในอีกด้านกับปัญหาเรื้อรังในศักยภาพแนวคิดของพนักงานบางกลุ่ม ไร้แรงจูงใจ ไร้ทัศนคติที่ดี ส่งผลให้มีได้ทั้งปัญหาส่วนตัวและการงานอันเป็นผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายองค์กรอาจมองไม่เห็นปัญหา แต่การไร้แรงจูงใจ พลัง การสร้างสรรค์ก็ไม่เกิดเช่นกัน อันมีผลต่อการพัฒนาบางทีก็เท่ากับว่า นี่คือการรอวันถดถอย
  เหมาะสำหรับ : ทุกธุรกิจองค์กร
 19. หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงาน ก้าวใหม่ให้ยั่งยืน
 20. เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง, การค่อยๆ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ควรเริ่มตั้งแต่ต้น ประโยคเหล่านี้คือผลลัพธ์ทางอ้อม ที่การปฐมนิเทศ สามารถช่วยงานบุคคลได้ นอกจากประโยชน์หลักคือให้พนักงานปรับตัวการทำงานได้เร็วขึ้น และรู้หน้าที่ของตนต่อไป
  เหมาะสำหรับ : ทุกองค์กร โดยอย่างยิ่งที่มี turn over rate สูง
 21. หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลิกภาพพนักงาน Personality development
 22. หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ : การอบรมเชิงปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ต่อภาพรวมและรายบุคคล ด้วยบุคลิกภาพ Personality  เป็นสิ่งสำคัญในการบ่งบอกหรือแสดงออกให้คนภายนอกรับรู้อย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อความประทับใจของลูกค้าและผู้ร่วมธุรกิจ และเกิดได้จากหลายส่วนงานขององค์กร ไม่ใช่แค่พนักงานต้อนรับเพียงอย่างเดียว
  เหมาะสำหรับ : ทุกธุรกิจองค์กร
 23. หลักสูตรอบรมการขาย สร้างทีมขายให้มีพลัง!
 24. ในการดำเนินธุรกิจหลายๆ องค์กร พนักงานขาย หรือทีมขายถือเป็นด่านหน้าสำคัญที่เป็นผู้ที่ต้องฝ่าฟัน และนำมาซึ่งลูกค้าอันหมายถึงรายได้ขององค์กร เปรียบได้กับอาวุธที่นอกจากต้องใช้อย่างมีเทคนิค เชี่ยวชาญ แล้วยังต้องหมั่น ลับคม ให้เกิดพลังสร้างสรรค์อยู่เสมอๆ เหล่านี้นี่เองจึงเป็นที่มาของการพัฒนาหลักสูตรอบรมพนักงานนี้ขึ้นป
  เหมาะสำหรับ : องค์กรที่มีทีมขาย
 25. อบรมพนักงาน อบรมการลดต้นทุน (QCC,Kaizen,7Waste,QC7,และอื่นๆ)
 26. ในการปฏิบัติงานโดยอย่างยิ่งภาคการผลิต ต้นทุนเป็นเรื่องสำคัญสำหรับธุรกิจหรือองค์กรในด้านนี้เพราะความต้องการเป็น Cost Leadership ในการภาคอุตสาหกรรมเดียวกันได้ หมายถึงความสำเร็จ เทคนิคต่างๆ ที่มีมากมายในการบริหารงาน
  เหมาะสำหรับ :  ธุรกิจ องค์การภาคอุตสาหกรรม ทุกขนาด
 27. อบรมการจัดการเพิ่มประสิทธิ์ภาพ (PCDA,PokaYoke,Kaizen,TQM,TPM,QCC)
 28. ไม่เพียงการลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิ์ภาพ ก็สร้างอำนาจการแข่งขันได้ไม่แพ้กันในเชิงเดียวกัน เทคนิคต่างๆ มากมายที่คล้ายคลึงและแตกต่างก็สามารถสร้างข้อได้เปรียบให้กับธุรกิจองค์กรภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรมได้ไม่ยาก หากมีการนำมาใช้อย่างเข้าใจและถูกต้อง
  เหมาะสำหรับ :  ธุรกิจ องค์การภาคอุตสาหกรรม ทุกขนาด
 29. อบรมพนักงาน - พัฒนาด้านคอมพิวเตอร์ สู่ ออฟฟิศออนไลน์
 30. เทคโนโลยีพัฒนาขึ้นทุกวัน มีหลายสิ่งอย่างที่ช่วยในการทำงานคุณได้โดยที่พนักงานหรือแม้แต่ผู้บริหารไม่รู้ ไม่เห็นถึงความสะดวกนั้น และอาจยังเพิ่มประสิทธิภาพในหลายด้าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราพร้อมจะนำเสนอ การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ให้การทำงานมีประสิทธิ์ภาพมาขึ้น ทั้งหลักสูตรมาตรฐาน และออกแบบได้ตามรูปแบบธุรกิจของคุณ
  เหมาะสำหรับ :  ทุกธุรกิจ องค์กร (Back office)
 31. หลักสูตรเสริมศักยภาพการเป็นผู้บังคับบัญชาด้วยทักษะ 4Cs
 32. หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน : การอบรมเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นทักษะการเป็นหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชาที่สำคัญๆ และจำเป็น บนเทคนิคที่นำไปใช้งานได้จริง
  เหมาะสำหรับ : ทุกธุรกิจองค์กร
 33. หลักสูตรเรียนแต่งหน้าด้วยตัวเอง - พนักงานดูดี องค์กรดูเด่น
 34. หลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับองค์กร ที่เห็นความสำคัญในภาพพจน์ และภาพลักษณ์ ต้องการให้พนักงานดูดีทุกวันอย่างง่ายๆ ด้วยการเพิ่มทักษะการแต่งหน้าของพนักงาน  (อยู่ในระหว่างการทำรายละเอียด สนใจติดต่อ)
  เหมาะสำหรับ : ทุกธุรกิจองค์กรบริการ
 35. หลักสูตรเรียนจัดดอกไม้ ในธุรกิจบริการ (Hua Hin Florist Training)
 36. หลายธุรกิจในหัวหิน ทั้งโรงแรม ห้องอาหาร ร้านอาหาร อาจต้องการ หรือต้องใช้ การตกแต่ง จัดดอกไม้ ตั้งแต่แจกัน จนกระทั่งงานเลี้ยง สิ่งเหล่านี้อาจมีต้นทุนสูง จะดีมากกว่า หากมีการจัดอบรมให้พนักงานของคุณ สามารถจัดดอกไม้เองได้บ้างในทุกๆ วัน (อยู่ในระหว่างการทำรายละเอียด สนใจติดต่อ)
  เหมาะสำหรับ : โรงแรม, ร้านอาหาร, รีสอร์ท
 37. หลักสูตรสร้างนิสัยการเงินใหม่ให้ทีมงาน (Money Management)
 38. ภายใต้ปัญหาของบุคลากร มักจะมีเรื่องการเงินซ่อนเร้นอยู่ ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ เล็งเห็นปัญหาได้อย่างแท้จริง รวมถึงใส่ใจต่อพนักงานย่อมเข้าใจดีว่า การช่วยที่ดีที่สุดคือการให้ความรู้ เรื่องบริหารการเงิน ที่มากกว่าสวัสดิการทั่วไป หลักสูตรที่มาพร้อมทั้งความรู้ และแนวทางการแก้ไข (โดยความร่วมมือจากธนาคาร) ทั้งแง่การลงทุน และปรับโครงสร้างหนี้ (อยู่ในระหว่างการทำรายละเอียด สนใจติดต่อ)
  เหมาะสำหรับ : ทุกธุรกิจองค์กร

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา (Contact Us)

โทร : 082-669-5218
e mail : huahintraining@gmail.com
Facebook : huahinfuture
      อินบ๊อก Facebook inbox : คลิ๊กที่นี่
Line id : huahinfuture