28/4/59

อบรมหัวหน้างาน เพื่อการจัดการที่ยอดเยี่ยม

หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน : จากปัญหา หัวหน้างานไม่ถูกกับลูกน้อง หัวหน้างานคุมลูกน้องไม่ได้ สมัยเป็นลูกน้องทำงานดี ตอนนี้เป็นหัวหน้ากลับแย่ลง รับคำสั่งไม่รู้เรื่อง หรือบางครั้งถูกมองว่า ทำไมหัวหน้าไม่เก่งเลย ทำงานไม่เป็น ก็เพราะการเป็นหัวหน้างานนั้นไม่ง่ายเลย เพราะถือว่าต้องเป็นผู้บริหารคนได้ ใช่เพียงแค่บริหารหน้าที่การงานของตัวเองเท่านั้น การเข้าใจ เข้าถึงพนักงาน การมีภาวะผู้นำ เหล่านี้ที่เราหาอ่านได้ทั่วไปว่า ควรมีคุณสมบัติกี่ข้ออย่างไร แต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจและปรับใช้มันได้จริง หลักสูตรอบรมพนักงาน in-house trining อบรมหัวหน้างาน supervisor training

อบรมหัวหน้างาน เพื่อการจัดการที่ยอดเยี่ยม

หลักสูตรอบรมหัวหน้างานที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนมุมมอง วิสัยทัศน์ ความเข้าใจ และวิธีการสื่อสารของการเป็นผู้นำ หลักสูตรที่อบรมกับคนส่วนน้อยแต่ได้ผลมาก เพราะเมื่อหัวหน้าเปลี่ยนก็สามารถขยายออกไปสู่ลูกน้องได้และครอบคลุมไปทั้งองค์กร

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ต้องการให้หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้บริหารทุกระดับมีศักยภาพมาขึ้น
 • ต้องการลดปัญหาเรื่องบุคลากรภายในองค์กร
 • ยกระดับการทำงานเป็นทีม โดยเริ่มจากผู้นำ
 • เพราะองค์กรไม่สามารถก้าวหน้าด้วยคนเพียงคนเดียว ทีมงานคุณภาพจึงจำเป็น
 • ต้องการล้างพฤติกรรมองค์กรเก่าๆ ให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่มีคุณภาพ
 • เพราะหัวหน้างานทำงานประจำเก่งแต่ยังไม่เข้าใจเรื่องบริหารจัดการ
 • เพราะแค่หัวหน้ายังทำงานร่วมกันเองได้ยาก
 • เพราะผู้บริหารหรือหัวหน้างาน ควรมีไว้เพื่อทำงานให้ลุล่วง ไม่ใช่สร้างงานเพิ่มโดยไม่จำเป็น
 • และอีกหลายๆประการ ที่องค์กรคุณประสบปัญหานั้นมานานพอแล้ว
 • อบรมแบบ Work Group จำเพาะรูปแบบงาน
 • Brainstrom for Best Solution In work flow process or procedure.
 • หลักสูตรที่ออกแบบมาพิเศษ ไม่ลอกเลียนแบบใคร และปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ
 • ยินดีให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการอบรม
 • ส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าเก่า
 • มีข้อเสนอพิเศษสำหรับธุรกิจองค์กรท้องถิ่น (หัวหิน, ชะอำ, ประจวบฯ, เพชรบุรี)


จุดประสงค์หลักสูตร และสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • เพิ่มศักยภาพ หรือปรับปรุงความเข้าใจระบบงาน
 • เพิ่มศักยภาพ หรือปรับปรุงทีมงาน
 • คัดกรอง จุดอ่อน หรือจุดแข็ง ของทีมงาน
 • วิธีการบริหารบุคคล การบัญชาการ
 • หลักจิตวิทยาการเป็นผู้น้ำ
 • ผลการประเมินการเปลี่ยนแปลง
 • เปลี่ยนองค์กรสู่ความยั่งยืน

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ทีมงานที่ต้องการการพัฒนาทีมตนเอง
 • บริษัทฯ หรือธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาผู้บริหาร หรือหัวหน้า
 • ธุรกิจหรือองค์กรที่อาจมีปัญหาเรื่องระบบการทำงาน
 • ธุรกิจหรือองค์กรที่ต้องการเพิ่มศักยภาพหัวหน้างาน
 • องค์กร หรือบริษัทฯ ที่มีพนักงานจำนวนมากและหลายภาคส่วน
 • เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์

การอบรมสัมมนา การเรียนการสอน

 • อบรมภายในองค์กร In House Training
 • บรรยายองค์ความรู้, Focus Group และภาคปฏิบัติ ตามกรณี
 • ผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน ต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน

หัวข้อการอบรมโดยย่อ (Course Out Line)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ  - ขอสงวนหัวข้อย่อยและรายละเอียดเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ
ช่วงเช้า
 • Basic HRM
  - พื้นฐาน ทฤษฎี หลักการการบริหารบุคคล
  - จิตวิทยาด้านบุคคล
 • Leadership Skill
  - Developing
  - Communicating
  - Motivating
  - สั่งงาน ติดตามงาน
ช่วงบ่าย
 • Relationship Management
  -
  Attitude
  - Managing conflict
  - Habits
 • Case Study
 • Standardization- Team SWOT
  - Vision, Goal
  - KPI, OKRs, Etc.
 • สรุป

ระยะเวลาอบรมสัมมนา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. - 16.00 น.
*สามารถปรับหลักสูตรตามรูปแบบปัญหา หรือองค์กรต้องการได้
*กรณีพนักงานหลายคนหรือไม่สามารถหยุดกิจการอาจปรับรอบตามความเหมาะสม

วิทยากรผู้อบรมพนักงาน

อ.ดา - ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์ (ดูประวัติวิทยากรแบบเต็มได้ที่นี่)
หรือวิทยากรในเครือ

ถามข้อสงสัยหรือติดต่อเราได้ที่

โทร : 099-796-3945
e mail : [email protected]
Facebook : huahinfuture
      อินบ๊อก Facebook inbox : คลิ๊กที่นี่
Line id : huahinfuture

สำหรับหลักสูตรนี้เพื่อประโยชน์สูงสุด เรายินดีให้คำปรึกษา หรือหารือก่อนอบรมก่อนฟรี กรุณาติดต่อเรา

ขอใบเสนอราคา

แนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน และ หลักสูตรอบรมภายในบริษัทฯ (In-house training) ที่เกี่ยวข้องหรือน่าสนใจ

หลักสูตรอบรมพนักงาน อบรมหัวหน้างาน อบรมทีมบริหาร

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น