15/3/63

หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพและทักษะการทำงานของหัวหน้างาน (Super Productive Leadership)

หลักสูตรหัวหน้างาน หรือภาวะผู้นำ อีกหนึ่งหลักสูตร ที่มุ่งเน้นที่การพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ นอกจากแค่ทักษะด้านผู้นำ เพราะในด้านงาน และด้านคน การบริหารเวลา ก็เป็นสิ่งสำคัญ

หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพและทักษะการทำงานของหัวหน้างาน (Super Productive Leadership)

หน้าที่ของผู้นำ หัวหน้างาน หรือผู้จัดการ ในแต่ละองค์กรอาจมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบธุรกิจ ขนาดขององค์กร ยังรวมถึงการที่ต้องเป็นผู้นำในแต่ละส่วน แต่ละแผนกนั้น ก็จะมีขอบเขตงานที่แตกต่างกันไป ซึ่งโดยรวมแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้นำของส่วนงานไหน ความรับผิดชอบ ก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินการ และบริหารงานให้สำเร็จลุล่วง โดยส่วนหนึ่งนั้นองค์กรที่ต้องการความก้าวหน้า หัวหน้างานหรือเหล่าผู้นำทีมงาน ก็ย่อมต้องพัฒนาและก้าวหน้าตาม และยังเป็นไปได้ว่ามีหัวหน้างานหลาย ๆ คน อาจยังขาดความสามารถ ขาดคุณสมบัติที่ดีในบางประการในการเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิม

หลักสูตรนี้จึงออกแบบมุ่งเน้นไปเพื่อการพัฒนาตนเองของผู้นำ ซึ่งหากมองภาพรวมและอนาคตแล้ว ผู้นำย่อมต้องพัฒนาตนเองต่อเนื่องขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นผู้นำที่ดีอยู่แล้วหรือไม่ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการทำงาน การเข้าใจตัวเอง (Self Awareness)  ด้วยการแข่งขันทางธุรกิจที่มีมากมาย และด้วยหัวหน้า หรือผู้นำ  ณ จุดนี้อาจต้องขึ้นไปจุดต่อไป จำเป็นต้องเป็นจัดการ บริหารงานในระดับที่สูงขึ้นไปอีก ยิ่งจำเป็นอย่างมากว่า การพัฒนาตนเอง เพื่อการจัดการและความรับผิดชอบในอนาคต จะสำเร็จได้ด้วยดี

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ถ้าต้องการปรับทัศนคติ และเข้าใจในการเป็นหัวหน้า หรือผู้นำ
 • ถ้าต้องการพัฒนาทั้งความคิด และวิธีการทำงานให้หัวหน้างาน
 • ให้ผู้นำบริหารงาน จัดการเวลา ลำดับความสำคัญ ได้มีประสิทธิภาพ
 • ต้องการพัฒนาการเป็นผู้นำในการจัดการงานที่ดีขึ้น
 • ได้พัฒนาการเป็นผู้นำในการจัดการคนที่ดีขึ้น
 • ได้แก้ไขปัญหา และข้อขัดแย้งของทีมงานหรือแผนก
 • ช่วยพัฒนาทั้งชีวิตตนเอง และชีวิตการทำงาน ของผู้นำได้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
 • อบรมพนักงานสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% << คลิ๊กดูรายละเอียดคร่าวๆ


จุดประสงค์หลักสูตร และสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • เพิ่มทักษะการเป็นหัวหน้างานทุกระดับ (หัวหน้า, รองหัวหน้า, ผู้จัดการ, ผู้บริหารทีม)
 • ปรับทัศนคติ (Mindset) การเป็นผู้นำ
 • เรียนรู้หลักการพัฒนาตนเอง (Habit loops)
 • เข้าใจการวางแผนการทำงาน และจัดการเวลาที่ดีขึ้น
 • เข้าใจหลัก Multipliers หรือผู้ทวีปัญญา
 • เข้าใจหลักการ Coach และการบริหารทีม
 • เรียนรู้การนำเสนองาน สรุปงาน และจุดประสงค์
 • สร้างความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ที่นำไปสู่การวางแผน และการแก้ปัญหา คิดนอกกรอบ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • พนักงานทุกระดับในองค์กร
 • ธุรกิจหรือองค์กรที่อาจมีปัญหาเรื่องการทำงานร่วมกัน
 • เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์

การอบรมสัมมนา การเรียนการสอน

 • อบรมภายในองค์กร In House Training
 • สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector
 • การบรรยาย  70 %
 • กิจกรรมกลุ่ม และการสัมมนา 30%

ระยะเวลาอบรมสัมมนา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. - 16.00 น.


หัวข้อการอบรมโดยย่อ (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ  - ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่ด้านบน

ช่วงเช้า
 • การประเมินตนเองในการเป็นหัวหน้างานที่ดี
 • Mindset การเป็นผู้นำ, Multiplier ผู้ทวีปัญญา
 • แนวคิดการพัฒนาตนเอง
 • การบริหารงาน และเวลา
ช่วงบ่าย
 • การพัฒนาภาวะผู้นำ 1
 • - ด้านการบริหารจัดการงาน
 • การพัฒนาภาวะผู้นำ 2
  - ด้านการบริหารจัดการคน
 • สรุป Q&A

วิทยากรผู้อบรมพนักงาน

อ.ดา - ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์ - ดูประวัติวิทยากร


ถามข้อสงสัยหรือติดต่อเราได้ที่

โทร : 099-796-3945
e mail : [email protected]
Facebook : huahinfuture
      อินบ๊อก Facebook inbox : คลิ๊กที่นี่
Line id : huahinfuture

สำหรับหลักสูตรนี้เพื่อประโยชน์สูงสุด เรายินดีให้คำปรึกษา หรือหารือก่อนอบรมก่อนฟรี กรุณาติดต่อเรา

ขอใบเสนอราคา


แนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน และ หลักสูตรอบรมภายในบริษัทฯ (In-house training) ที่เกี่ยวข้องหรือน่าสนใจ

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น