21/8/60

หลักสูตรอบรมการทำงานเป็นทีม (Teamwork)

หลักสูตรการทำงานเป็นทีม : กับความเชื่อที่ว่า คนไทยทำงานเป็นทีมไม่เป็น! พนักงานมีปัญหาการทำงานเป็นทีม ไม่มีความสามัคคี วัฒนธรรมขี้อิจฉา, เก่งทำไป, ไม่ชอบใจก็คอยจับผิด, คิดไม่ได้แต่ไม่ร่วมมือ อีกมากมายที่หลายองค์กรเห็นและเป็นอยู่ หากเกิดในส่วนน้อยอาจยังไม่มีผลกระทบอะไร แต่รู้หรือไม่ว่ามันขยายวงกว้างขึ้นได้ตลอดเวลา อยากจัดอบรมพนักงาน แต่หลายครั้งผู้บริหารยังไม่เห็นปัญหา ปล่อยล่วงเลยมาจนแก้ยาก หรือบางทีไม่เริ่มอะไรตอนนี้เมื่อไรจะดีขึ้น อบรมการทำงานเป็นทีม หลักสูตรอบรมพนักงาน in-house training

หลักสูตรอบรมการทำงานเป็นทีม (Team work)

ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น อายุ เพศ ประสบการณ์ ความคิด ความรู้สึก ล้วนมีผลต่อการทำงานเป็นทีม หรือการทำงานร่วมกัน ค่านิยม วัฒนธรรมบางประการ ก็อาจนำมาซึ่งอุปสรรคของการเป็นทีม และยังเป็นไปได้ว่า หากเกิดการฝังรากหยั่งลึกภายในส่วนงานใดแล้วอาจมีผลให้ธุรกิจ องค์กรนั้น ๆ ขาดการประสานงานที่ดี การร่วมมือที่ดี อันกระทบต่อผลผลิต และประสิทธิภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การสร้างความสามัคคีที่เป็นจุดเริ่มต้น การได้ปรับทัศนคติ, สร้างความเข้าใจ, สร้างวัฒนธรรมอันดีให้เกิดขึ้นเมื่อเกิดทัศนคติที่ดีต่อกันแล้ว จะเป็นตัวส่งเสริมการทำงานเป็นทีมได้ บรรยากาศการทำงานที่ดีจะนำความสามารถต่าง ๆ ของบุคลากรให้ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์หรือความแตกต่างก็จะเปลี่ยนเป็นมุมมองที่ช่วยปิดข้อผิดพลาดในด้านที่การทำงานคนเดียวมองไม่เห็นได้ ต่าง ๆ เหล่านี้ จึงนำมาสู่การอบรมหลักสูตร การทำงานเป็นทีม Teamwork ที่มุ่งหวังเป็นการเริ่มต้นพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ยกระดับการทำงาน สร้างฐานความเข้าใจใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งความคิดสร้างสรรค์ และผลผลิตขององค์กรต่อ ๆ ไป

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ต้องการให้พนักงาน ทีมงาน บุคลากรมีความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม
 • ต้องการให้พนักงาน ทีมงาน บุคลากร ประสานสามัคคีกันมากขึ้น
 • หยุดรอยร้าวชั่วคราวในองค์กร ก่อนจะเป็นความแตกแยกถาวร
 • องค์กรไม่มีปัญหา แต่ถ้าทำงานเป็นทีม ศักยภาพจะดีกว่าและพัฒนาได้ง่ายขึ้น
 • เพราะการเปลี่ยนแปลงการทำงาน (Change Culture) ต้องได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกส่วน
 • วิทยากร ถือเป็นคนภายนอกที่สามารถเป็นตัวแทนพูดกับพนักงานได้ดีกว่า
 • หลักสูตรที่ออกแบบมาจำเพาะโดยไม่ลอกเลียนแบบใคร
 • มีการใช้กิจกรรมเข้าร่วม มากกว่าพูดไปให้ฟังเรื่อย ๆ
 • กิจกรรมที่ผ่านกระบวนการคิด ออกแบบมาอย่างเป็นระบบ
 • หลักสูตรที่ออกแบบมาพิเศษ ไม่ลอกเลียนแบบใคร และปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ
 • ส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าเก่า
 • มีข้อเสนอพิเศษสำหรับธุรกิจองค์กรท้องถิ่น (หัวหิน, ชะอำ, ประจวบฯ, เพชรบุรี)
 • อบรมพนักงานสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% << คลิ๊กดูรายละเอียดคร่าวๆ


จุดประสงค์หลักสูตร และสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • เข้าใจหลักการทำงานเป็นทีมตั้งแต่เบื้องต้น
 • เล็งเห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกันมากขึ้น
 • กิจกรรม ส่งเสริมแนวคิด ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน
 • ปรับทัศนคติในหลายๆ ด้านเพื่อการพัฒนาบุคลากรที่ดีกว่า
 • ผลการประเมินการเปลี่ยนแปลง
 • เปลี่ยนองค์กรสู่ความยั่งยืน

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ทีมงานที่ต้องการการพัฒนาทีมตนเอง
 • บริษัทฯ หรือธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาทีมงาน
 • พนักงานทุกคนในองค์กร

การอบรมสัมมนา การเรียนการสอน

 • อบรมภายในองค์กร In House Training
 • บรรยายองค์ความรู้
 • กิจกรรมสร้างสรรค์ แฝงแนวคิด

ระยะเวลาอบรมสัมมนา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. - 16.00 น.


หัวข้อการอบรมโดยย่อ (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ  - ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่ด้านบน

ช่วงเช้า
 • Open Mind เปิดใจ ปรับทัศนคติ
 • ทำไมต้องทำงานเป็นทีม
 • ปรับทัศนคติสู่การทำงานเป็นทีม*
 • ความสำคัญของการสื่อสารแบบทีม
 • การประสานความร่วมมือ*
  *มีกิจกรรม workshop
ช่วงบ่าย
 • การทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ*
 • การแก้ปัญหาของทีม ความร่วมมือ ความเสียสละ*
 • การมีเป้าหมายร่วมกัน*
 • การเปลี่ยนแปลงการทำงาน เพื่อการทำงานเป็นทีม
 • สรุป Q&A
  *มีกิจกรรม workshop

วิทยากรผู้อบรมพนักงาน

อ.ดา - ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์ - ดูประวัติวิทยากร


บางส่วนการอบรมที่่ผ่านมา


ถามข้อสงสัยหรือติดต่อเราได้ที่

โทร : 099-796-3945
e mail : [email protected]
Facebook : huahinfuture
      อินบ๊อก Facebook inbox : คลิ๊กที่นี่
Line id : huahinfuture

สำหรับหลักสูตรนี้เพื่อประโยชน์สูงสุด เรายินดีให้คำปรึกษา หรือหารือก่อนอบรมก่อนฟรี กรุณาติดต่อเรา

ขอใบเสนอราคา


แนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน และ หลักสูตรอบรมภายในบริษัทฯ (In-house training) ที่เกี่ยวข้องหรือน่าสนใจ

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น