12/2/59

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ดา - ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์

ประวัติของ วิทยากร in house training ที่มีชื่อเสียง และเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในด้านการอบรมพนักงาน และยังรับเชิญ ด้านการตลาด, ที่ปรึกษาการตลาด นักเขียน คอลัมนิสต์ ด้านธุรกิจ การบริหาร การตลาด จิตวิทยา พัฒนาตนเอง โดยเป็นวิทยากรอบรมพนักงาน องค์กร ในหัวข้อต่างๆ เช่นอบรมหัวหน้างาน อบรมการทำงานเป็นทีม อบรมด้านทัศนคติ พนักงาน และอีกมากมาย

อ.ดา - ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์

เกี่ยวกับวิทยากร

ปัจจุบันเป็นวิทยากรมืออาชีพ ประสบการณ์มากมาย ทั้ง Public และ In house เชี่ยวชาญด้านการจัดการคน การพัฒนาตนเอง ทัศนคติ Mindset และ การใช้กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ทั้งยังเคยเป็นวิทยากรด้านการตลาด การตลาดออนไลน์ ซึ่งยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาวิทยากร หลายคน

หลักสูตรที่อบรมโดย อ.ดา

ข้อคิดจากวิทยากร

พนักงานเป็นทั้งแรงขับและแรงฉุดขององค์กร ปัญหาพนักงาน และศักยภาพพนักงานจึงเป็นตัวชี้วัด เราอาจไม่ใส่ใจ ไม่เห็นผล หรือไม่มีความเข้าใจสิ่งเหล่านี้จนกว่าจะรู้ตัวก็มักถูกคู่แข่ง หรือบริษัทอื่นนำหน้าไป และบางทีก็ร้ายจนถึงขั้นกิจการไปไม่รอด เชื่อหรือไม่ว่า ทัศนคติพนักงานนี่เอง เหมือนน้ำหล่อเลี้ยงองค์กรที่ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรจะปล่อยให้มีน้ำดี หรือน้ำเสียมากกว่ากัน องค์กรเติบโตได้ แต่หากน้ำเสียไปทุกที ก็มีโอกาสเสียหายได้ทันทีเช่นกัน การจะไล่น้ำเสียออกทันทีเป็นเรื่องยากเพราะองค์กรอาจขาดน้ำมากไป การค่อยๆ ใช้น้ำดี ไล่น้ำเสียนั้น มันก็ต้องเริ่มจากปลูกฝังแนวคิด ทัศนคติที่ดีให้พนักงาน ที่จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก อบรม พัฒนา จากผู้มีประสบการณ์จริง ใช้จริง และตั้งใจจริง
อย่างไรก็ตาม องค์ความรู้แม้มีหลากหลายในทุกวันนี้ แต่การแสวงหา การนำไปปรับใช้ การสร้างความเข้าใจ  ก็ยังจำเป็นต้องมีผู้ชี้นำแนะแนวทาง รวมถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ไม่อาจอยู่ยั่งยืน ย่อมมีการปรับปรุง พัฒนา และหน้าที่นี้จะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจาก วิทยากรที่ต้องแสวงหาความรู้อยู่เสมอ และนำมาย่อยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจง่ายและเห็นประโยชน์จนอยากนำไปปรับใช้ ผมไม่ได้มาทำอาชีพนี้ เพื่อเพราะยืนพูดเรื่องเดิม ๆ แล้วรับเงินไปวัน ๆ แน่นอน

คุณวุฒิและเกียรติประวัติ

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เอก การตลาด
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ บริหารอุตสาหกรรมบริการ
 • Cer. OKRs Champion Course - NP Intelligence
 • Cer. Innovation - Marketing & Opportunity Capture - Roger La Salle
 • ผู้เขียนหนังสือ การลงทุน "Reverse Hybrid กลับหัวคิด พิชิตตลาดหุ้น" ในนามปากกา Sirichaiwatt
 • รางวัลเขียนบทวิจารย์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ครั้งที่ 3 ของ สถาบันปรีดีพนมยงค์
 • จ้าของหลักสูตร เขียนโฆษณาอย่างไรให้ขายได้ใน 5 นาที ให้กับ Topica Edumall
 • เจ้าของหลักสูตร หลายหลักสูตร ด้านธุรกิจบริการ ให้กับ เครือ Studio Academy
 • เจ้าของหลักสูตร หลายหลักสูตร ด้านการตลาดและกราฟฟิก ให้กับ Media Studio Academy

ปัจจุบัน

 • วิทยากร Hua Hin Future Training
 • วิทยากรรับเชิญ อิสระ
 • อ.พิเศษ / รับเชิญ 
 • คอลัมนิสต์การตลาด(MarkeThink) นิตยสาร Foodbook หัวหิน
 • ที่ปรึกษาธุรกิจอิสระ
 • นักเขียนอิสระ
 • เจ้าของ/ผู้เขียน เว็บไซต์ www.sirichaiwatt.com

ประสบการณ์


 • อดีตที่ปรึกษาธุรกิจ การตลาด แบรนด์ ให้กับ The Spaya, All About Organics, The Cute, Siamease Spa (ประเทศอังกฤษ), และอื่นๆ
 • อดีตผู้อำนวยการสถาบัน Media Studio Academy
 • อดีตผู้บริหารเครือสถาบัน Studio Academy
 • อดีตวิทยากร การบริหารธุรกิจสุขภาพและความงาม, การตลาดออนไลน์, Marketing 3.0 และหลักสูตร Trainer ประจำ เครือ Studio Academy
 • อดีตผู้จัดการ สนพ. สู่ความสำเร็จ
 • อดีต Graphic Desing สนพ.Success House และ Modern Film Center
 • อดีต ผู้ประสานงานเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลรามคำแหง
 • อดีต อ.พิเศษ ยุวชิตปัตตานี
 • อดีต Content Editor บจ.เวิล์เว็บ
 • อดีต ฝ่ายขายและการตลาด บจ. ประตูเพ็ชร

ประสบการณ์อื่นๆ

 • ช่างภาพ JNP Modeling Agency
 • ครูอาสา กลุ่มอาสา
 • รางวัลเขียนบทวิจารย์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (สถาบันปรีดีพนมยงค์)

ผลงานบางส่วน*

(วิทยากรยังคงรับงานต่อเนื่อง อาจไม่อัพเดตได้ทันที และจะเยอะเกินไป)
 • บ. พีพี ไพร์ม (มหาชน) จำกัด
 • โรงแรมโนราบุรี เกาะสมุย หัวหน้างาน 2 รุ่น พนักงาน 2 รุ่น
 • โรงพยาบาลเทพธารินทร์ (หัวหน้างาน)
 • โรงพยาบาลจิตเวชราชสีมาราชนครินทร์ 2 รุ่น (หัวหน้างาน)
 • คณะอาจารย์คณะสถาปัตย์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • คณะอาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • บจก. กิจพัฒนาพิมพ์ย้อม 2 รุ่น
 • บจก. เซฟทีคัทโกลด์
 • บจก. เลควูด คันทรี่คลับ
 • กลุ่ม บริษัท KNP
 • บจก. เลิศ โกลบอล
 • บจก. เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จำกัด สาขา ระยอง
 • บจก. เฟรเวอร์ แอน อโรเมติก กรุ๊ป
 • บ. ไทยฮั้ว ยางพารา (มหาชน) จำกัด
 • บจก. SKPT
 • บจก. เอสเอฟ โพลทรีย์
 • บจก. AFS SECURITIES (THAILAND)
 • บจก. BSG GLASS – 3 รุ่น
 • จีอันตึ๊ง ซุปเปอร์มาร์เก็ต หัวหิน – 3 รุ่น
 • โรงแรมชมวิว หัวหิน – 5 รุ่น
 • วิทยากรทีมบิ้วดิ้ง หลายองค์กร

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์

อบรมพนักงาน หลักสูตรการทำงานเป็นทีม อบรมหัวหน้างาน อบรมการบริการ จิตสำนึกการทำงานและอื่นๆ
อบรมพนักงาน หลักสูตรการทำงานเป็นทีม อบรมหัวหน้างาน อบรมการบริการ จิตสำนึกการทำงานและอื่นๆ
บรรยายการตลาด ภาวะผู้นำ ให้ความรู้หน่วยงานราชการ สถานศึกษา
แบ่งปันประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้ให้องค์กรส่วนราชการและสถานศึกษา

อบรมทัศนคติ สร้างแรงจูงใจ ปลุกพลัง จิตใต้สำนึก เพื่อความสำเร็จ
อบรมทัศนคติ สร้างแรงจูงใจ ปลุกพลัง จิตใต้สำนึก เพื่อความสำเร็จ
บรรยาย อบรมการบริการ การตลาด กลยุทธ์การทำธุรกิจบริการ
บรรยาย อบรมการบริการ การตลาด กลยุทธ์การทำธุรกิจบริการ
สอนการตลาดออนไลน์ Marketing3.0-4.0
สอนการตลาดออนไลน์ Marketing3.0-4.0

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น