12/2/59

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ดา - ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์

ประวัติของ วิทยากรการตลาด, วิทยากรการตลาดออนไลน์, วิทยากรอบรมพนักงาน หลายหลักสูตร, ที่ปรึกษาการตลาด นักเขียน คอลัมนิสต์ ด้านธุรกิจ การบริหาร การตลาด จิตวิทยา พัฒนาตนเอง โดยเป็นวิทยากรอบรมพนักงาน องค์กร ในหัวข้อต่างๆ เช่นอบรมหัวหน้างาน อบรมการทำงานเป็นทีม อบรมด้านทัศนคติ พนักงาน ผู้บริหาร รวมถึง อบรมการตลาด อบรมการตลาดออนไลน์ Online Marketing, 

อ.ดา - ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์

เกี่ยวกับวิทยากร

ปัจจุบันเป็นวิทยากรมืออาชีพ ให้กับหัวหิน ฟิวเจอร์ เทรนนิ่ง และ รับเชิญ(อิสระ) จากประสบการณ์การทำงานอันหลากหลาย ไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้และศึกษา ชำนาญ ด้านการบริหารธุรกิจ องค์กร ทัศนคติ จิตวิทยา การตลาด เทคโนโลยี และการตลาดออนไลน์

"ผมอาจเติบโตในอาชีพเพราะการตลาด และการตลาดออนไลน์ แต่เห็นความสำคัญและหลงไหลจิตวิทยาองค์กรตอนเป็นผู้บริหาร ที่สุดแล้วผมรักในงานสอนเป็นชีวิตจิตใจ และชอบใช้เวลากับงานเขียนเพื่อแบ่งปันเสมอๆ.."

หลักสูตรที่อบรมโดย อ.ดา

ข้อคิดจากวิทยากร

ด้านองค์กร : พนักงานเป็นทั้งแรงขับและแรงฉุดขององค์กร ปัญหาพนักงาน และศักยภาพพนักงานจึงเป็นตัวชี้วัด เราอาจไม่ใส่ใจ ไม่เห็นผล หรือไม่มีความเข้าใจสิ่งเหล่านี้จนกว่าจะรู้ตัวก็มักถูกคู่แข่ง หรือบริษัทอื่นนำหน้าไป และบางทีก็ร้ายจนถึงขั้นกิจการไปไม่รอด เชื่อหรือไม่ว่า ทัศนคติพนักงานนี่เอง เหมือนน้ำหล่อเลี้ยงองค์กรที่ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรจะปล่อยให้มีน้ำดี หรือน้ำเสียมากกว่ากัน องค์กรเติบโตได้ แต่หากน้ำเสียไปทุกที ก็มีโอกาสเสียหายได้ทันทีเช่นกัน การจะไล่น้ำเสียออกทันทีเป็นเรื่องยากเพราะองค์กรอาจขาดน้ำมากไป การค่อยๆ ใช้น้ำดี ไล่น้ำเสียนั้น มันก็ต้องเริ่มจากปลูกฝังแนวคิด ทัศนคติที่ดีให้พนักงาน ที่จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก อบรม พัฒนา จากผู้มีประสบการณ์จริง ใช้จริง และตั้งใจจริง
ด้านการตลาด : การตลาดและการบริหารล้วนเป็นศาตร์ และศิลป์ การครองใจลูกค้า เข้าถึงลูกค้านอกจากวิชาการแล้ว จิตวิทยาและเทคโนโลยีคือสิ่งสำคัญในสมัยนี้ ผู้คนทั่วไปยังเข้าใจว่าการตลาดคือแค่ หาลูกค้า และโปรโมชั่น ซึ่งมันไม่ยากเลย ลอกใครก็ได้ ให้ผลอย่างไรก็ได้ เราจึงเห็นว่าธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ที่อยู่รอดได้จริงๆ อัตราส่วนไม่เคยเกินครึ่งเลยไม่ว่ายุคสมัยไหนที่ผ่านมา วางแผนเจ๊งบนกระดาษไปเสีย ดีกว่าปิดร้านแล้วนั่งคิดว่าพลาดอะไรไป..  

คุณวุฒิ

 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ บริหารอุตสาหกรรมบริการ
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เอก การตลาด
 • เจ้าของหลักสูตร หลายหลักสูตร ด้านธุรกิจบริการ ให้กับ เครือ Studio Academy
 • เจ้าของหลักสูตร หลายหลักสูตร ด้านการตลาดและกราฟฟิก ให้กับ Media Studio Academy
 • เจ้าของหลักสูตร หลายหลักสูตรให้กับ Hua Hin Future Training
 • เจ้าของหลักสูตร เขียนโฆษณาอย่างไรให้ขายได้ใน 5 นาที (Topica Edumall)
 • ผู้เขียนหนังสือลงทุนหุ้น Reverse Hybrid กลับหัวคิด พิชิตตลาดหุ้น

ปัจจุบัน

 • วิทยากร Hua Hin Future Training
 • วิทยากรรับเชิญ อิสระ
 • อ.พิเศษ / รับเชิญ 
 • คอลัมนิสต์การตลาด(MarkeThink) นิตยสาร Foodbook หัวหิน
 • ที่ปรึกษาธุรกิจอิสระ
 • นักเขียนอิสระ
 • เจ้าของ/ผู้เขียน เว็บไซต์ www.sirichaiwatt.com

ประสบการณ์

 • อดีตที่ปรึกษาธุรกิจ การตลาด แบรนด์ ให้กับ The Spaya, All About Organics, The Cute, Siamease Spa (ประเทศอังกฤษ), และอื่นๆ
 • อดีตผู้อำนวยการสถาบัน Media Studio Academy
 • อดีตผู้บริหารเครือสถาบัน Studio Academy
 • อดีตวิทยากร การบริหารธุรกิจสุขภาพและความงาม, การตลาดออนไลน์, Marketing 3.0 และหลักสูตร Trainer ประจำ เครือ Studio Academy
 • อดีตผู้จัดการ สนพ. สู่ความสำเร็จ
 • อดีต Graphic Desing สนพ.Success House และ Modern Film Center
 • อดีต ผู้ประสานงานเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลรามคำแหง
 • อดีต อ.พิเศษ ยุวชิตปัตตานี
 • อดีต Content Editor บจ.เวิล์เว็บ
 • อดีต ฝ่ายขายและการตลาด บจ. ประตูเพ็ชร

ประสบการณ์อื่นๆ

 • ช่างภาพ JNP Modeling Agency
 • ครูอาสา กลุ่มอาสา
 • รางวัลเขียนบทวิจารย์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (สถาบันปรีดีพนมยงค์)

ประวัติโดยย่อ

เริ่มต้นทำงานด้านธุรการบัญชี และได้รับการเปลี่ยนตำแหน่งอยู่ฝ่ายขาย การตลาด ระหว่างนั้นก็ยังสนใจ ศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ทำเว็บไซต์

จนเมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลง จึงได้ไปทำงานกับบริษัทแห่งหนึ่งที่ทำเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ แต่เพียงไม่นานก็ออกไปทำธุรกิจส่วนตัว เปิดร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ที่ภาคใต้ และระหว่างนั้นเองด้วยความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ในสมัยนั้นจึงได้เป็น อ.พิเศษ ด้านคอมพิวเตอร์ สอนวิชาพื้นฐานคอมพิวเตอร์ และการออกแบบเว็บไซต์

หลังจากนั้นได้กลับมาทำงานที่กรุงเทพฯ ศึกษาต่อ ด้วยความสนใจจึงศึกษา เปลี่ยนสายงานไปทำด้านกราฟฟิกดีไซน์ และถูกดึงตัวไปดูแลสำนักพิมพ์เล็กๆ แห่งหนึ่ง

ด้วยความสามารถ และการประสานงานด้านกิจกรรม อีเว้นท์ ในตำแหน่งผู้จัดการสำนักพิมพ์และอีเว้นท์ ประกอบกับเริ่มทำการตลาดออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในสมัยนั้นจนสำเร็จ อ.ดา จึงได้ Fast Promote เข้าเป็นผู้บริหารในเครือ รวมถึงเป็นวิทยากรการตลาดออนไลน์ สอนการตลาด อบรมการตลาด ประจำให้กับสถาบันฯ สอนด้านอาชีพ

ในตำแหน่งผู้บริหาร อ.ดา ได้ศึกษาจิตวิทยาองค์กร จัดหลักสูตรอบรมพนักงาน รวมถึงอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าของธุรกิจที่เป็นลูกค้าในเครือบริษัท อบรมหลักสูตรผู้บริหารร้านสปาและธุรกิจสุขภาพและความงาม อบรม Train the trainer รวมถึงรับเชิญ อบรมพนักงานให้กับลูกค้าธุรกิจในเครือ และยังเป็นที่ปรึกษาประจำให้กับสถาบันด้านสุขภาพและความงามแห่งนั้น

ต่อมา อ.ดา ออกมารับงานอิสระเป็นที่ปรึกษาธุรกิจด้านการบริการ แบรนด์ และการตลาดประจำ ให้กับบริษัทฯ สองแห่ง และด้วยความรักในการสอนที่ยังมีอยู่ ยังเข้าร่วมสอนเด็กไร้โอกาสกับเครือข่ายอาษาแห่งหนึ่งที่กรุงเทพ เขียนหนังสือการลงทุน และ e-book ก่อนจะย้ายภูมิลำเนามาหัวหิน เป็นที่ปรึกษา คอลัมน์นิสต์ และรับงานอิสระ กับเป็น อ.พิเศษ และยังคงเป็นวิทยากรจนปัจจุบัน

สอนกราฟฟิก สอน Photoshop illustrator สอนการตลาด การตลาดออนไลน์
อ.ดา ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์ วิทยากรประจำ หัวหินฟิวเจอร์ สัมมนา

อบรมพนักงาน หลักสูตรการทำงานเป็นทีม อบรมหัวหน้างาน อบรมการบริการ จิตสำนึกการทำงานและอื่นๆ
อบรมพนักงาน หลักสูตรการทำงานเป็นทีม อบรมหัวหน้างาน อบรมการบริการ จิตสำนึกการทำงานและอื่นๆ
บรรยายการตลาด ภาวะผู้นำ ให้ความรู้หน่วยงานราชการ สถานศึกษา
แบ่งปันประสบการณ์ ถ่ายทอดความรู้ให้องค์กรส่วนราชการและสถานศึกษา

อบรมทัศนคติ สร้างแรงจูงใจ ปลุกพลัง จิตใต้สำนึก เพื่อความสำเร็จ
อบรมทัศนคติ สร้างแรงจูงใจ ปลุกพลัง จิตใต้สำนึก เพื่อความสำเร็จ
บรรยาย อบรมการบริการ การตลาด กลยุทธ์การทำธุรกิจบริการ
บรรยาย อบรมการบริการ การตลาด กลยุทธ์การทำธุรกิจบริการ
สอนการตลาดออนไลน์ Marketing3.0-4.0
สอนการตลาดออนไลน์ Marketing3.0-4.0

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น