15/3/63

หลักสูตรภาวะผู้นำและศิลปะการบังคับบัญชา

หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน อบรมผู้นำมีความจำเป็นต่อองค์กรอย่างยิ่ง ด้วยเรื่องจาก หัวหน้างาน หรือผู้นำนั้น เป็นผู้ควบคุมคนจำนวนมาก การที่จะให้พนักงานมีศักยภาพได้ ก็ต้องมีผู้นำที่เหมาะสมด้วย

หลักสูตรภาวะผู้นำและศิลปะการบังคับบัญชา

ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทำให้องค์กร ธุรกิจต้องมีการปรับตัว การจัดการงานและบริหารงานก็ไม่อาจหยุดอยู่กับที่ ด้วยวิธีการเดิม กระบวนการเดิม ๆ ได้

เพื่อความยั่งยืนขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีศักยภาพ นั่นคือ หัวหน้าหรือผู้บังคับชา ที่ควรจะสามารถนำการเปลี่ยนแปลง และรับมือกับสถานการณ์ที่ปรับเปลียนอย่างรวดเร็ว ทั้งความรู้ ความสามารถ และสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงานมีคุณภาพขึ้นตาม ซึ่งคำว่าภาวะผู้นำที่อาจคุ้นเคย อาจต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมมาในปัจจุบันคือ การนำตนเองให้ก้าวหน้าได้ และปรับไปนำผู้ใต้บังคับบัญชา และนำพาองค์กรต่อไป ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

ซึ่งผู้นำที่ดีมีประสิทธิภาพต้องพัฒนาตนเองได้ดังที่กล่าวไป มีวิสัยทัศน์ มองการไกล แต่ผู้นำหลายคนอาจจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถที่ดี แต่อาจขาดซึ่งคุณสมบัติของการบังคับบัญชา ให้ผู้ตาม ยินดี หรือพัฒนาตามตน นี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่องค์กรที่ก้าวหน้าไม่อาจยั่งยืน “เพราะในบางครั้งการมีผู้นำที่ดี มีค่ามากกว่านโยบาย”

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ต้องการให้หัวหน้างาน มีความรู้ ทัศนคติที่ดี ต่อการเป็นผู้นำมากขึ้น
 • ต้องการเพิ่มเทคนิค การพัฒนาภาวะผู้นำ และนำไปปฏิบัติ
 • ต้องการต่อยอดสู่การทำงานในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล
 • เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรที่จะขึ้นเป็นผู้นำได้
 • เพื่อประยุกต์ใช้ทักษะต่าง ๆ ในการทำงานด้านอื่น ๆ
 • เพื่อสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ
 • มีข้อเสนอพิเศษสำหรับธุรกิจองค์กรท้องถิ่น (หัวหิน, ชะอำ, ประจวบฯ, เพชรบุรี)
 • อบรมพนักงานสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% << คลิ๊กดูรายละเอียดคร่าวๆ


จุดประสงค์หลักสูตร และสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ให้มีความรู้ ทัศนคติที่ดี และเข้าใจหลักการในเรื่องภาวะผู้นำ
 • ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการพัฒนาภาวะผู้นำ และศิลปะการบังคับบัญชา
 • ให้รู้ถึงวิธีการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างคนและองค์กร
 • เพื่อเสริมสร้างทักษะความสามารถ และเพิ่มศักยภาพของผู้นำในองค์กร
 • เพื่อสามารถปรับประยุกต์ใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล
 • เพื่อเตรียมตัวก้าวสู่การเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นยอดที่เป็นกำลังสำคัญขององค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • พนักงานระดับหัวหน้างาน, รอง หรือ ผู้ที่จะมีหน้าที่เป็นผู้นำ
 • บริษัทฯ หรือธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาทีมงาน

การอบรมสัมมนา การเรียนการสอน

 • อบรมภายในองค์กร In House Training
 • สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector
 • บรรยายองค์ความรู้  70 %
 • กิจกรรมกลุ่ม และการสัมมนา 30%

ระยะเวลาอบรมสัมมนา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. - 16.00 น.


หัวข้อการอบรมโดยย่อ (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ  ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่ด้านบน

ช่วงเช้า
 • สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับผู้นำของตนเอง
 • - คุณอยากเป็นผู้นำหรือไม่?
  - คุณอยากเป็นผู้นำแบบไหน?
  - คุณพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเองอย่างไร?
  - ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำของคุณ?
 • Mindset ของการเป็นผู้นำ
 • ผู้นำกับการสื่อสาร
  - การสื่อสารคืออะไร?
  - การฟังทุกระดับ
  - การสื่อสารให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน
ช่วงบ่าย
 • หลักพื้นฐานแห่งการเป็นผู้นำ 10 ประการ
 • - มีอิทธิพลเหนือผู้อื่น (Influence)
  - การจัดลำดับความสำคัญ (Priorities)
  - ความหนักแน่น มั่นคง (Integrity)
  - ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง (Creating Positive Change)
  - ผู้แก้ปัญหา, แก้ไขสถานการณ์ (Problem Solving)
  - การมีทัศนคติเชิงบวก (Attitude)
  - การให้ความสำคัญเรื่องคน (People)
  - การมีวิสัยทัศน์ (Vision)
  - การมีวินัยในตัวเอง (Self- Discipline)
  - การพัฒนาทีมงาน (Staff  Development)
 • การพัฒนาภาวะผู้นำกับการทำงาน
  - อยู่กับปัจจุบัน
  - ทำสิ่งที่มีให้ดีที่สุด
  - ทุกอย่างคือทางเลือกของคุณ
 • ผู้นำในฐานะโค้ช
  - หัวใจสำคัญของการโค้ชชิ่ง
  - เทคนิคการโค้ชชิ่งทีมงาน
 • สรุป Q&A

วิทยากรผู้อบรมพนักงาน

อ.ป่าน - ณภัค ธีร์โภคธนากุล - ดูประวัติวิทยากร


ถามข้อสงสัยหรือติดต่อเราได้ที่

โทร : 099-796-3945
e mail : [email protected]
Facebook : huahinfuture
      อินบ๊อก Facebook inbox : คลิ๊กที่นี่
Line id : huahinfuture

สำหรับหลักสูตรนี้เพื่อประโยชน์สูงสุด เรายินดีให้คำปรึกษา หรือหารือก่อนอบรมก่อนฟรี กรุณาติดต่อเรา

ขอใบเสนอราคา


แนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน และ หลักสูตรอบรมภายในบริษัทฯ (In-house training) ที่เกี่ยวข้องหรือน่าสนใจ

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น