14/8/61

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ป่าน - ณภัค ธีร์โภคธนากุล

ประวัติของ วิทยากร in house training เป็นวิทยากร ผู้มากประสบการณ์ในด้านงาน Communication & Personality, PR (Public relation), CS (Customer Service) และ HR (Human Resource) จากหลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

อ.ป่าน - ณภัค ธีร์โภคธนากุล

เกี่ยวกับวิทยากร

ปัจจุบันเป็นวิทยากรมืออาชีพ ประสบการณ์มากมาย ทั้ง Public และ In house เชี่ยวชาญด้านการจัดการคน การพัฒนาตนเอง ทัศนคติ Mindset และ การใช้กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ ทั้งยังเคยเป็นวิทยากรด้านการตลาด การตลาดออนไลน์ ซึ่งยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาวิทยากร หลายคน

หลักสูตรที่อบรมโดย อ.ป่าน

 • ศิลปะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน
 • ศิลปะการบังคับบัญชาและภาวะผู้นำ
 • อุปนิสัยในสร้างสรรค์งานบริการที่เป็นเลิศ
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ
 • Your color Your Style
 • HR for non HR
 • Team Building

ข้อคิดจากวิทยากร

เพราะคนแต่ละคนไม่มีใครที่เหมือนกัน การเข้าใจ ให้เกียรติ และยอมรับซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญ

คุณวุฒิและเกียรติประวัติ

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การตลาด
 • ปริญญาศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ (สื่อสารมวลชน)
 • Cer. Logistic Management
 • Cer. Train the trainer
 • Cer. Wow Color (สีที่ลึกที่สุดในการแต่งกาย) – โค้ชวีณา ทองแถม
 • Cer. การพูดทรงพลัง การฟังโคตรเซียน –  คนคิดดี

ปัจจุบัน

 • วิทยากร Hua Hin Future Training
 • วิทยากรรับเชิญ อิสระ
 • อ.พิเศษ / รับเชิญ 
 • ธุรกิจส่วนตัว

ประสบการณ์

 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • งานวิจัย KPI ในองค์กรเอกชน 
 • หนังสือ การบริหารกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานบางส่วน*

(วิทยากรยังคงรับงานต่อเนื่อง อาจไม่อัพเดตได้ทันที และจะเยอะเกินไป)
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • กระทรวงยุติธรรม
 • กรมสรรพากร
 • กรมที่ดิน
 • การประปานครหลวง
 • วิทยาลัยกองทัพเรือ
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • บริษัทในเครือ IBM
 • บริษัทในกลุ่มเครือ เจริญโภคภัณฑ์
 • บริษัทในกลุ่มเครือ ยูนิลีเวอร์
 • บริษัทในกลุ่มเครือ ไลอ้อน
 • โรงแรม อวานี่ หัวหิน
 • โรงแรม ฮาเว่น หัวหิน
 • โรงแรม ดุสิต หัวหิน
 • โรงแรม วีรันดา รีสอร์ทแอนด์ สปา
 • โรงแรม อนันตรา หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
 • โรงแรม ธารามันตรา ชะอำ
 • โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจ้นท์บีช ชะอำ
 • โรงแรม สปริงฟิลด์ แอทซี / วิลเลจ กอล์ฟคลับ
 • โรงแรม สยาม เบย์ชอร์ / เบย์วิว รีสอร์ต พัทยา
 • โรงแรมในเครือ ดีวารี
 • โรงแรมในเครือ ฟูราม่า
 • วิทยากรทีมบิ้วดิ้ง หลายองค์กร
วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ป่าน ณภัค

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ป่าน - ณภัค ธีร์โภคธนากุล

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ป่าน - ณภัค ธีร์โภคธนากุล

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น