15/3/63

หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกรักองค์กร

หลักสูตรจิตสำนึกรักองค์กร ที่หลายองค์กรต้องการให้มีความตระหนัก เรียนรู้ ดูแล และรักษาผลประโยชน์องค์กร ช่วยเหลือ จริงใจ ตั้งใจในการทำงาน เพื่อให้องค์กรก้าวไปด้วยกัน

หลักสูตรการสร้างจิตสำนึกรักองค์กร

เพราะองค์กรเปรียบเสมือน “บ้านหลังที่สอง” ที่นอกจากจะได้ผลตอบแทน แล้ว ยังได้ทั้งประสบการณ์ ทักษะ ความรู้ มิตรภาพ และอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่บ้านหลังที่หนึ่งให้ไม่ได้ สิ่งที่น่าเศร้าคือ บุคลากรไม่ได้ตระหนักเห็นสิ่งที่องค์กรสร้างและให้แก่พวกเขา บุคลากรมักคิดว่า หน้าที่ขององค์กรคือการดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาใช้ให้มากที่สุด เป็นประโยชน์กับองค์กรมากที่สุด ซึ่ง กฎ กติกาและข้อตกลงที่สร้างขึ้นมาเพราะรัก ห่วงใย และต้องการป้องกันไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ สิ่งหนึ่งที่องค์กรไม่เคยบอกแก่บุคลากรในองค์กรคือ การบอกรักด้วยคำพูด แต่บอกรักด้วยการกระทำ จึงถูกลืมเลือนไปเป็น “ต้องทำ”

การที่องค์กรจะเติบโตและอยู่รอดได้ ต้องอาศัยบุคลากรเป็นตัวขับเคลื่อนการทำงานให้ประสบความสำเร็จ และการที่จะขับเคลื่อนบุคลากรได้ต้องเริ่มต้นที่การปลูกฝังจิตใจบุคลากรในองค์กรให้มีจิตสำนึกรักองค์กร เพราะผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแปรผันตามสภาพจิตใจของบุคลากรนั่นเอง

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ต้องการพัฒนาความรู้ ทัศนคติที่ดี ต่อการทำงานมากขึ้น
 • ต้องการสร้างทัศนคติ และมิติความสัมพันธ์ใหม่ต่อองค์กร
 • พัฒนาองค์กรจากพื้นฐานความคิดของบุคลากร
 • ได้เกิดการสร้างจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
 • ส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าเก่า
 • มีข้อเสนอพิเศษสำหรับธุรกิจองค์กรท้องถิ่น (หัวหิน, ชะอำ, ประจวบฯ, เพชรบุรี)
 • อบรมพนักงานสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% << คลิ๊กดูรายละเอียดคร่าวๆ


จุดประสงค์หลักสูตร และสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • เพื่อทำให้บุคลากรมีความเข้าใจในการสร้างจิตสำนึกรักองค์กรได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ
 • เพื่อสะท้อนมุมมองขององค์กรที่มีต่อบุคลากรในด้านของความเป็นจริง
 • เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรร่วมกัน เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร งานที่ทำ ตนเอง เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
 • เพื่อเรียนรู้และดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้อย่างสร้างสรรค์

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • พนักงานทุกระดับในองค์กร
 • บริษัทฯ หรือธุรกิจ ที่ต้องการพัฒนาทีมงาน

การอบรมสัมมนา การเรียนการสอน

 • อบรมภายในองค์กร In House Training
 • สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector
 • บรรยายองค์ความรู้  70 %
 • กิจกรรมกลุ่ม และการสัมมนา 30%

ระยะเวลาอบรมสัมมนา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. - 16.00 น.


หัวข้อการอบรมโดยย่อ (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ  ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่ด้านบน

ช่วงเช้า
 • ธรรมชาติของมนุษย์ และความต้องการของมนุษย์
 • Human Relation ในการทำงานแต่ละยุค
 • การเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง
 • Mindset ของการทำงานในองค์กร
ช่วงบ่าย
 • การสร้างความสัมพันธ์และสื่อสารภายในองค์กร
 • การสร้างคนดี คนเก่ง ในองค์กร
 • การสร้างจิตสำนึกรักองค์กร พัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาทีม(องค์กร) สู่ความสำเร็จ
 • สรุป Q&A

วิทยากรผู้อบรมพนักงาน

อ.ป่าน - ณภัค ธีร์โภคธนากุล - ดูประวัติวิทยากร


ถามข้อสงสัยหรือติดต่อเราได้ที่

โทร : 099-796-3945
e mail : [email protected]
Facebook : huahinfuture
      อินบ๊อก Facebook inbox : คลิ๊กที่นี่
Line id : huahinfuture

สำหรับหลักสูตรนี้เพื่อประโยชน์สูงสุด เรายินดีให้คำปรึกษา หรือหารือก่อนอบรมก่อนฟรี กรุณาติดต่อเรา

ขอใบเสนอราคา


แนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน และ หลักสูตรอบรมภายในบริษัทฯ (In-house training) ที่เกี่ยวข้องหรือน่าสนใจ

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น