1/2/60

หลักสูตรการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และปรับเปลี่ยนเพื่อประสิทธิภาพ

หลักสูตรที่ไม่ได้พูดถึงแต่เรื่อง Generation เพราะคน Gen เดียวกันก็ใช่ว่าจะคิดเหมือนกันทุกคน แต่เป็นการนำเอาข้อดีจากหลักสูตรทัศนคติและการพัฒนาตนเอง (Attitude) และ การเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จ (Change for success) นำมาประยุกต์เข้ากับการทำงานร่วมกัน มุ่งเน้นให้เห็นภาพกระบวนการทำงานขององค์กร หรือทบทวนภาพรวมของการทำงาน เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจเดียวกันในการทำงาน ยังผลให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น เมื่อเกิดความเข้าใจทั้งตนเองและภาพรวมขององค์กร ก็จะสามารถลดข้อขัดแย้ง ลดความไม่เข้าใจ ทำงานได้ราบรื่นขึ้น การทำงานก็จะมีความสุขขึ้นได้ไม่ยาก

หลักสูตรการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และปรับเปลี่ยนเพื่อประสิทธิภาพ

บุคลากรทุกแห่ง ล้วนต้องมีการทำงานร่วมกัน แต่การทำงานร่วมกันกับการทำงานเป็นทีม (Teamwork) นั้น ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน หลักสูตรการทำงานเป็นทีมอาจให้ประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่อยู่ในทีมเดียวกัน แต่ในองค์กรไม่ได้มีเพียง ทีมเดียว, แผนกเดียว หรือ ฝ่ายเดียว การทำงานงานร่วมกันหมายถึงทั้งหมด ทุกทีม ทุกฝ่าย ทุกแผนก

โดยปัญหาอาจเริ่มจากทัศนคติต่อตนเอง และต่อบุคคลอื่นในที่ทำงาน ปัญหาการเปลี่ยนแปลงพัฒนา และที่สำคัญ ปัญหาความไม่เข้าใจระบบงาน หรือการทำงานในภาพรวม ที่ให้ไม่เห็นเป้าหมาย ความสำคัญ หรือตระหนักในหน้าที่ของตน เพราะหากไม่แน่ใจว่า หน้าที่ความรับผิดชอบที่กำลังทำอยู่นั้นสามารถนำประโยชน์ หรือส่งผลเสียต่อสิ่งใด เขาก็ย่อมคิดว่าไม่สำคัญ เมื่อปัญหามีทั้งต่อบุคคล และต่อหน้าที่การงาน การทำงานจะมีความสุขได้อย่างไร?

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติในการดำเนินชีวิตของพนักงาน
 • ต้องการให้บุคลากรหรือพนักงานได้ทบทวนตัวเอง
 • ต้องการให้บุคลากรหรือพนักงานมีทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อมการทำงานดีขึ้น
 • ต้องการให้บุคลากรหรือพนักงาน ได้ทบทวนการทำงานของตนเอง
 • ได้สร้างความเข้าใจการทำงานร่วมกัน
 • ได้ลองเปิดมุมมองการทำงานระหว่างแผนก/หน่วยงาน
 • ได้มีการทบทวนกระบวนการทำงานในต่างมุมมอง
 • อบรมพนักงานสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% << คลิ๊กดูรายละเอียดคร่าวๆ


จุดประสงค์หลักสูตร และสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • เพื่อให้บุคลากรตระหนักและกลับมามองปัญหาของตัวเอง
 • เพื่อให้บุคลากรเห็นความสำคัญในการทำงานที่ดีร่วมกัน
 • เพื่อทบทวนการทำงาน ในเชิงการประสานงานและกระบวนการ
 • เพื่อสร้างและทบทวน ความเข้าใจต่อภาพรวมการทำงานของทั้งองค์กร
 • เพื่อบุคลากรได้เห็นปัญหา และเป้าหมายไปในทางเดียวกัน
 • เพื่อนำผลลัพธ์ไปปรับปรุง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหลาย ๆ ด้าน

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • พนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กร
 • ทีมงานที่ต้องการการพัฒนาทีมตนเอง

การอบรมสัมมนา การเรียนการสอน

 • อบรมภายในองค์กร In House Training
 • สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector
 • การบรรยาย  50 %
 • กิจกรรมกลุ่ม และการสัมมนา 50%

ระยะเวลาอบรมสัมมนา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. - 16.00 น.


หัวข้อการอบรมโดยย่อ (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ  - ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่ด้านบน

ช่วงเช้า
 • Open mind
 • Attitude & Self Awareness
 • Critical thinking
 • Empathy and Johari window
 • Change & Exchange
ช่วงบ่าย
 • The teamwork
 • Clear view with 3R’s
  1. Review Process
  2. Reverse
  3. Remind
 • Open heart – Q&A

วิทยากรผู้อบรมพนักงาน

อ.ดา - ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์ - ดูประวัติวิทยากร


ถามข้อสงสัยหรือติดต่อเราได้ที่

โทร : 099-796-3945
e mail : [email protected]
Facebook : huahinfuture
      อินบ๊อก Facebook inbox : คลิ๊กที่นี่
Line id : huahinfuture

สำหรับหลักสูตรนี้เพื่อประโยชน์สูงสุด เรายินดีให้คำปรึกษา หรือหารือก่อนอบรมก่อนฟรี กรุณาติดต่อเรา

ขอใบเสนอราคา


แนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน และ หลักสูตรอบรมภายในบริษัทฯ (In-house training) ที่เกี่ยวข้องหรือน่าสนใจ

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น