1/2/60

หลักสูตรการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และปรับเปลี่ยนเพื่อประสิทธิภาพ

“องค์กร” คือการทำงานร่วมกันของบุคลากร แต่การทำงานร่วมกันกับการทำงานเป็นทีม (Teamwork) นั้น ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน และส่วนใหญ่แล้วรากของปัญหาในองค์กรคือเรื่องบุคลากรหรือ “คน” ที่ต้องทำงานร่วมกันนี่เอง แม้บางส่วน บางทีมจะทำงานด้วยกันได้ดี แต่องค์กรมิได้มีเพียง ทีมเดียว, แผนกเดียว หรือ ฝ่ายเดียว การทำงานงานร่วมกันหมายถึงทั้งหมด ทุกทีม ทุกฝ่าย ทุกแผนก

โดยปัญหามักเริ่มจากทัศนคติต่อตนเอง และต่อบุคคลอื่นในที่ทำงาน ซึ่งเมื่อมองลึกลงไปการทำงานผิดพลาด หรือบกพร่องแม้จะส่งผลต่อการทำงาน แต่สามารถแก้ไข พัฒนา ปรับปรุงได้ แต่กลับแย่ลงด้วยปัญหาจากคนนี่เอง ไม่ว่าจะด้านประสานงาน หรือการสื่อสาร เมื่อนั้นอคติย่อมเกิดขึ้น ยิ่งมากขึ้นยิ่งฝังกลายเป็น “ความรู้สึกส่วนตัว” ที่ทำให้ไม่มองเรื่องงาน เรื่องเป้าหมาย และการทำงานส่วนใหญ่ก็จะต่างคนต่างทำ ไม่มีความสุข

ซึ่งบุคลากรควรเข้าใจเรื่อง “กระบวนการ” (Process) ว่าทุกผลผลิตของทุกองค์กรย่อมออกมาจากกระบวนการหนึ่ง ซึ่งบนกระบวนการนั้นหมายถึงความร่วมมือจากทุกแผนก ทุกบุคลากร หากผลผลิตออกมาอย่างเป็นระบบมีมาตรฐาน ย่อมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ แต่หากมีทั้งอคติหรือขาดความเข้าใจในส่วนหนึ่งส่วนใดไป ย่อมทำให้กระบวนการไม่สมบูรณ์ หรือมีแต่ปัญหาเรื่อยไป

หลักสูตรการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และปรับเปลี่ยนเพื่อประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อทบทวนมุมมองที่มีต่อการทำงานร่วมกัน ทั้งด้านตนเองและผู้อื่น ไปจนถึงทบทวนกระบวนการทำงานในแง่ความสำคัญของการประสานงานและเป้าหมายหลักขององค์กร เมื่อบุคลาเริ่มเห็นภาพเดียวกันความเข้าใจก็มากขึ้น ความสุขในที่ทำงานก็ตาม ความผิดพลาดหรือประสิทธิภาพย่อมมากขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติในการดำเนินชีวิตของพนักงาน
 • ต้องการให้บุคลากรหรือพนักงานได้ทบทวนตัวเอง
 • ต้องการให้บุคลากรหรือพนักงานมีทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อมการทำงานดีขึ้น
 • ต้องการให้บุคลากรหรือพนักงาน ได้ทบทวนการทำงานของตนเอง
 • ได้สร้างความเข้าใจการทำงานร่วมกัน
 • ได้ลองเปิดมุมมองการทำงานระหว่างแผนก/หน่วยงาน
 • ได้มีการทบทวนกระบวนการทำงานในต่างมุมมอง
 • อบรมพนักงานสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% << คลิ๊กดูรายละเอียดคร่าวๆ


จุดประสงค์หลักสูตร และสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • เพื่อให้บุคลากรตระหนักและกลับมามองปัญหาของตัวเอง
 • เพื่อให้บุคลากรเห็นความสำคัญในการทำงานที่ดีร่วมกัน
 • เพื่อทบทวนการทำงาน ในเชิงการประสานงานและกระบวนการ
 • เพื่อสร้างและทบทวน ความเข้าใจต่อภาพรวมการทำงานของทั้งองค์กร
 • เพื่อบุคลากรได้เห็นปัญหา และเป้าหมายไปในทางเดียวกัน
 • เพื่อนำผลลัพธ์ไปปรับปรุง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหลาย ๆ ด้าน

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • พนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กร
 • ทีมงานที่ต้องการการพัฒนาทีมตนเอง

การอบรมสัมมนา การเรียนการสอน

 • อบรมภายในองค์กร In House Training
 • สถานที่ห้องประชุมมีเครื่องฉายสไลด์/Projector
 • การบรรยาย  50 %
 • กิจกรรมกลุ่ม และการสัมมนา 50%

ระยะเวลาอบรมสัมมนา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. - 16.00 น.


หัวข้อการอบรมโดยย่อ (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ  - ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มที่ด้านบน

ช่วงเช้า
 • Open mind
 • Attitude & Self Awareness
 • Critical thinking
 • Empathy and Johari window
 • Change & Exchange
ช่วงบ่าย
 • The teamwork
 • Clear view with 3R’s
  1. Review Process
  2. Reverse
  3. Remind
 • Open heart – Q&A

วิทยากรผู้อบรมพนักงาน

อ.ดา - ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์ - ดูประวัติวิทยากร


ถามข้อสงสัยหรือติดต่อเราได้ที่

โทร : 099-796-3945
e mail : [email protected]
Facebook : huahinfuture
      อินบ๊อก Facebook inbox : คลิ๊กที่นี่
Line id : huahinfuture

สำหรับหลักสูตรนี้เพื่อประโยชน์สูงสุด เรายินดีให้คำปรึกษา หรือหารือก่อนอบรมก่อนฟรี กรุณาติดต่อเรา

ขอใบเสนอราคา


แนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน และ หลักสูตรอบรมภายในบริษัทฯ (In-house training) ที่เกี่ยวข้องหรือน่าสนใจ

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น