16/1/61

หลักสูตรเสริมศักยภาพการเป็นผู้บังคับบัญชาด้วยทักษะ 4Cs

หลักสูตรอบรมหัวหน้างาน : การอบรมเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นทักษะการเป็นหัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชาที่สำคัญๆ และจำเป็น บนเทคนิคที่นำไปใช้งานได้จริง และเหมาะสมกับทุกๆ องค์กร
หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลิกภาพพนักงาน Personality development

หลักสูตรเสริมศักยภาพการเป็นผู้บังคับบัญชาด้วยทักษะ  4Cs (4Cs skills to Enhance Your Leadership Potential)

ด้วยบทบาทและหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่สำคัญและจำเป็นต้องมี  คือ ความมุ่งมั่นนำทีมงานไปสู่ความสำเร็จ โดยอยู่บนพื้นฐานการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การโค้ชทีมงาน และจะต้องมีพัฒนางานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ซึ่งทักษะเหล่านี้จะต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  และค่านิยมขององค์กร  หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะดังกล่าวให้กับผู้เข้าอบรมให้สามารถนำหลักการพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง อันจะเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!?

 • ต้องการให้หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้บริหารทุกระดับมีศักยภาพมาขึ้น
 • ต้องการลดปัญหาเรื่องบุคลากรภายในองค์กร
 • ยกระดับการทำงานเป็นทีม โดยเริ่มจากผู้นำ
 • เรียนรู้ด้วยรูปแบบผสมผสาน ABL : Activity Base Learning  ประยุกต์ความรู้ ฝึกทักษะ ผ่านกิจกรรม
 • ยินดีให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการอบรม
 • ส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าเก่า
 • มีข้อเสนอพิเศษสำหรับธุรกิจองค์กรท้องถิ่น (หัวหิน, ชะอำ, ประจวบฯ, เพชรบุรี)


จุดประสงค์หลักสูตร และสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารงานสำหรับผู้บังคับบัญชา
 • ประหยัดเวลาในการเรียนรู้ เพราะเป็นการสรุปแก่นสำคัญของทักษะต่างๆ ที่จำเป็น ภายใน 1 วัน  เหมาะสำหรับผู้ที่อาจมีเวลาในการฝึกอบรมไม่มากนัก
 • สามารถนำไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาต่อได้ในอนาคต

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้บังคับบัญชาระดับต้น
 • ผู้ที่กำลังจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชา
 • ผู้สนใจทั่วไป   จำนวนไม่เกิน 35 คน

การอบรมสัมมนา การเรียนการสอน

 • อบรมภายในองค์กร In House Training
 • บรรยายองค์ความรู้
 • เรียนรู้ด้วยรูปแบบผสมผสาน ABL : Activity Base Learning  ประยุกต์ความรู้ ฝึกทักษะ ผ่านกิจกรรม
*** หลักสูตรนี้วิทยากรขอสงวนสิทธิ์ไฟล์ต้นฉบับเอกสารประกอบการอบรม คลิปประกอบการฝึกอบรม  รูปแบบกิจกรรมประกอบการฝึกอบรม ไม่อนุญาตให้บันทึกวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว เสียง ระหว่างการบรรยาย หรือขณะทำกิจกรรมต่างๆ  ***


หัวข้อการอบรมโดยย่อ (Course Out Line)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ  - ขอสงวนหัวข้อย่อยและรายละเอียดเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ

     C : Commitment to Success (มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ)
 • การกำหนดเป้าหมายตามหลักการ SMART
 • การวางแผนงาน 5W2H เพื่อความสำเร็จของงาน
     C : Communication (สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ)
 • กระบวนการสื่อสารอย่างเป็นระบบ 
 • เทคนิคการชื่นชม และตำหนิให้ถูกใจและได้งาน
 • เทคนิคการประชุมและระดมความคิดเห็น
     C : Coaching (การโค้ชเพื่อการพัฒนาทีมงาน)
 • 10 เทคนิคสำหรับการโค้ชขั้นพื้นฐาน เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้กับทีมงาน
     C : Continuous Improvement (พัฒนาอย่างต่อเนื่อง)
 • การค้นหาความสูญเปล่า 7 ประการในการทำงาน
 • การปรับปรุงด้วยเครื่องมือ5ส, ECRS, Visual Control Visual Display, Visual Management

ระยะเวลาอบรมสัมมนา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. - 16.00 น.


วิทยากรผู้อบรมพนักงาน

อ.นัท - ณชดล อารีวงศ์ ดูประวัติ

ถามข้อสงสัยหรือติดต่อเราได้ที่

โทร : 082-669-5218
e mail : [email protected]
Facebook : huahinfuture
      อินบ๊อก Facebook inbox : คลิ๊กที่นี่
Line id : huahinfuture


ขอใบเสนอราคา

แนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน และ หลักสูตรอบรมภายในบริษัทฯ (In-house training) ที่เกี่ยวข้องหรือน่าสนใจ

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น