1/10/60

หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลิกภาพพนักงาน Personality development

หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ : การอบรมเชิงปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ต่อภาพรวมและรายบุคคล ด้วยบุคลิกภาพ Personality  เป็นสิ่งสำคัญในการบ่งบอกหรือแสดงออกให้คนภายนอกรับรู้อย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลต่อความประทับใจของลูกค้าและผู้ร่วมธุรกิจ และเกิดได้จากหลายส่วนงานขององค์กร ไม่ใช่แค่พนักงานต้อนรับเพียงอย่างเดียว

ดังนั้น การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรในองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ที่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งอันมีผลอย่างมาก ทั้งสามารถสร้างความเชื่อมั่น และเชื่อถือ ตั้งแต่พนักงานต้อนรับ, พนักงานขาย, เลขานุการ รวมถึงธุรการบางส่วน ไปจนถึงระดับผู้จัดการ ผู้บริหารก็ตาม อย่างไรก็ดี การที่ลูกค้า หรือคนทั่วไปได้พบเห็นหรือทราบว่า บุคคลที่มีบุคลิก การวางตัวที่ดีไม่ว่าไปที่ใด ย่อมสร้างภาพพจน์ที่ดีให้องค์กรได้อย่างไม่ต้องสงสัยเช่นกัน
หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลิกภาพพนักงาน Personality development

หลักสูตรอบรมพัฒนาบุคลิกภาพพนักงาน Personality development

หลักสูตรเชิงปฏิบัติจะช่วยให้คนในองค์กรได้ปรับบุคลิกภาพของตนเองทั้งภายในและภายนอก ด้านบุคลิกภาพภายนอก เช่น เรื่องของการแต่งกายที่เหมาะสมกับรูปร่าง ปรับปรุงตนเองให้ดูดีทั้งเสื้อผ้า หน้า ผม การดูแลตนเอง และกริยา  ท่วงท่า ในการแสดงออกต่อสาธารณชน หรือแม้แต่การพูด การติดต่อประสานงาน การพูดพรีเซ้นต์งาน การพูดต่อหน้าสาธารณชน  รวมทั้งบุคลิกภาพภายใน ในด้านการปรับทัศนคติในการทำงานที่มีต่องาน ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อองค์กร

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!?

 • ต้องการให้พนักงาน ทีมงาน บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • ต้องการให้พนักงาน ทีมงาน บุคลากรคิดบวก
 • ปลุกพลัง ปลุกใจ ปลุกไฟในการทำงานให้พนักงาน
 • เปิดมุมมองใหม่ๆ สร้างสรรค์โอกาส แนวคิดให้พนักงาน ทีมงาน บุคลากร
 • วิทยากร ถือเป็นคนภายนอกที่สามารถเป็นตัวแทนพูดกับพนักงานได้ดีกว่า
 • ประสบการณ์จากวิทยากร และทีมงาน สามารถใช้ได้กับทุกองค์กร
 • หลักสูตรที่ออกแบบมาพิเศษ ไม่ลอกเลียนแบบใคร และปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ
 • ยินดีให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการอบรม
 • ส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าเก่า
 • มีข้อเสนอพิเศษสำหรับธุรกิจองค์กรท้องถิ่น (หัวหิน, ชะอำ, ประจวบฯ, เพชรบุรี)


จุดประสงค์หลักสูตร และสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ได้รับความรู้ในเรื่องการพัฒนาบุคลิภาพทั้งภายนอกและภายใน
 • สามารถนำไปปรับใช้ในการปรับบุคลิกภาพภายนอก ในเรื่องของการพัฒนาการแต่งกายให้เหมาะสมกับเพศ วัย ตำแหน่ง การทำงาน
 • พัฒนาการแสดงออกได้เรื่องกริยา ท่วงท่า การแสดงออกที่เหมาะสมกับเวลา กาลเทศะและสถานที่
 • ได้รับความรู้ในการใช้คำพูด การพูด การติดต่อประสานงานกับคนภายนอก การให้บริการ และการพูดต่อหน้าสาธารณชน
 • ได้ รับความรู้ในการดูและตัวเอง ทั้งด้านสุขภาพ อารมณ์ ซึ่งส่งผลต่อบุคลิกภาพภายใน
 • ประโยชน์ในเรื่องการแต่งหน้า การดูและผิวพรรณ เพื่อนำไปใช้ปรับและเสริมบุคลิกภาพภายนอกให้ดูดีขึ้น
 • และภาพรวมเรื่องบุคลิกภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ทีมงานที่ต้องการการพัฒนาทีมตนเอง
 • บริษัทฯ หรือองค์กร ที่เล็งเห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีของบุคลากร
 • บริษัทฯ หรือธุรกิจ บริการ
 • บริษัทฯ หรือองค์กร ที่จำเป็นต้องอาศัยภาพพจน์องค์กรที่ดี
 • บริษัทฯ หรือองค์กรที่ต้องการยกระดับ
 • เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์

การอบรมสัมมนา การเรียนการสอน

 • อบรมภายในองค์กร In House Training
 • บรรยายองค์ความรู้
 • กิจกรรม mini workshop ในด้านต่างๆ

หัวข้อการอบรมโดยย่อ (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ  - ขอสงวนหัวข้อย่อยและรายละเอียดเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ
 • Introduce Personality
 • Personality development
 • How to develop personality
 • External personality
  • Dressing
  • Make up
  • Skin care 
  • Manner
 • Internal personality
  • Emotion
  • Positive thinking
 • Work shop
 • Q&A

ระยะเวลาอบรมสัมมนา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. - 16.00 น.
*สามารถปรับหลักสูตรตามรูปแบบปัญหา หรือองค์กรต้องการได้
*กรณีพนักงานหลายคนหรือไม่สามารถหยุดกิจการอาจปรับรอบตามความเหมาะสม

วิทยากรผู้อบรมพนักงาน

อ.ป่าน - ณภัค ธีร์โภคธนากุล ดูประวัติ

ถามข้อสงสัยหรือติดต่อเราได้ที่

โทร : 099-796-3945
e mail : [email protected]
Facebook : huahinfuture
      อินบ๊อก Facebook inbox : คลิ๊กที่นี่
Line id : huahinfuture

สำหรับหลักสูตรนี้เพื่อประโยชน์สูงสุด เรายินดีให้คำปรึกษา หรือหารือก่อนอบรมก่อนฟรี กรุณาติดต่อเรา

ขอใบเสนอราคา

แนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน และ หลักสูตรอบรมภายในบริษัทฯ (In-house training) ที่เกี่ยวข้องหรือน่าสนใจ

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น