3/8/59

หลักสูตรพัฒนาตนเองทุกด้าน ด้วยการเปลี่ยนทัศนคติ

การอบรมจิตสำนึกและทัศนคติ : ที่เราเชื่อว่า ทุกๆ ปัญหาของพนักงานเริ่มต้นจาก ทัศนคติ หรือที่บางส่วนเชื่อใน การคิดบวก โดยในทัศนคติที่เรามองว่าเป็นต้นเหตุนี้ ไม่ใช่แค่ทัศนคติในแง่ลบ หรือจำเพาะต่อองค์กรเท่านั้น การมีทัศนคติที่แปลกแยก อาจเรียกในมุมหนึ่งว่า ตรรกะผิดเพี้ยนนั้นก็ไม่ต่างกัน ซึ่งไม่เพียงทัศนคติต่อองค์กร แต่ ทัศนคติต่อตนเอง และไปสู่ ต่อผู้อื่น นี้มักเป็นจุดเริ่มต้น

และ ความสำเร็จของทุกๆ องค์กร ย่อมมีบุคลากร หรือพนักงาน เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ทุกองค์กรต่างเล็งเห็นความสำคัญของปัจจัยบางประการเช่น การทำงานเป็นทีม (Team work) และเรื่องของหน้าที่ การมีความรับผิดชอบ  ซึ่งก็มาจาก "ทัศนคติ" ทั้งสิ้น เหล่านี้ หัวหิน ฟิวเจอร์ เทรนนิ่ง จึงเปิดให้มีหลักสูตรอบรมพนักงานในเรื่องของการปรับทัศนคติ ขึ้น หลักสูตรอบรมพนักงาน in-house training อบรมจิตสำนึก ทัศนคติพนักงาน

หลักสูตรพัฒนาตนเองทุกด้าน ด้วยการเปลี่ยนทัศนคติ

หลักสูตรอบรมพนักงานที่ ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาไปยังจุดเริ่มต้น นั่นคือ ทัศนคติ ซึ่งเชื่อว่าหา ปรับ เปลี่ยน หรือเปิดมุมมองให้กับบุคลากรเหล่านั้นได้แล้ว ผลงาน และศักยภาพก็จะมีโอกาสพัฒนาได้มากขึ้น ในทุกๆ ด้าน ทั้งที่เคยเป็นปัญหาทั้งส่วนตัวและต่อองค์กร
ทั้งนี้ ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นองค์กรหรือพนักงานที่มีปัญหา การปรับทัศนคติ วิธีคิด เป็นการสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ได้ไม่ยาก ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานในทีมขาย ทีมบริหารทีมงานที่ต้องการสร้างสรรค์ ก็สามารถได้ประโยชน์จากส่วนนี้เช่นกัน

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!?

 • ต้องการให้พนักงาน ทีมงาน บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • ต้องการให้พนักงาน ทีมงาน บุคลากรเปลี่ยนมุมมองในการทำงาน
 • เปิดมุมมองใหม่ๆ สร้างสรรค์โอกาส แนวคิดให้พนักงาน ทีมงาน บุคลากร
 • ใช้จิตวิทยาเข้าช่วย และวิเคราะห์ปัญหาองค์กรก่อนที่จะอบรม
 • เพราะหลายปัญหาส่วนตัวนำมาซึ่งปัญหาส่วนรวม
 • วิทยากร ถือเป็นคนภายนอกที่สามารถเป็นตัวแทนพูดกับพนักงานได้ดีกว่า
 • ประสบการณ์จากวิทยากร และทีมงาน สามารถใช้ได้กับทุกองค์กร
 • หลักสูตรที่ออกแบบมาพิเศษ ไม่ลอกเลียนแบบใคร และปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ
 • ยินดีให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการอบรม
 • ส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าเก่า
 • มีข้อเสนอพิเศษสำหรับธุรกิจองค์กรท้องถิ่น (หัวหิน, ชะอำ, ประจวบฯ, เพชรบุรี)


จุดประสงค์หลักสูตร และสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สร้างมุมมองและทัศนคติใหม่
 • ได้แนวทางแก้ไขปัญหาเรื้อรังให้ตนเองได้
 • เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพ
 • กิจกรรม ส่งเสริมแนวคิด ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน
 • Change Culture
 • ปรึกษาได้ตลอดหลังการอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ทีมงานที่ต้องการการพัฒนาทีมตนเอง
 • บริษัทฯ หรือธุรกิจ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของทัศนคติ
 • ธุรกิจหรือองค์กรที่อาจมีปัญหาบุคลากร
 • ธุรกิจหรือองค์กรที่ต้องการเพิ่มศักยภาพบุคลากร
 • เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์

การอบรมสัมมนา การเรียนการสอน

 • อบรมภายในองค์กร In House Training
 • บรรยายองค์ความรู้
 • กิจกรรมสร้างสรรค์ แฝงแนวคิด

หัวข้อการอบรมโดยย่อ (Course Out Line)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ  - ขอสงวนหัวข้อย่อยและรายละเอียดเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ

ช่วงเช้า
 • ความสำคัญ และที่มาการก่อเกิดทัศนคติของแต่ละบุคคล (ทำไมทัศนคติจึงต่างกัน)
 • การพัฒนาตนเอง - ด้านความสัมพันธ์
 • การพัฒนาตนเอง - ด้านแนวคิดการทำงาน
 • แนวคิดเชิงบวก
ช่วงบ่าย
 • การพัฒนาตนเอง - ด้านแนวคิดทางการเงิน
 • การสร้างเป้าหมาย และแรงจูงใจ
 • เป้าหมาย การเปลี่ยนแปลง และอุปสรรค
 • รักงาน รักษ์ องค์กร
 • ถาม-ตอบ case by case
(แต่ละช่วงหัวข้ออาจมีการแทรกกิจกรรมเชิงจิตวิทยา)


ระยะเวลาอบรมสัมมนา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. - 16.00 น.
*สามารถปรับหลักสูตรตามรูปแบบปัญหา หรือองค์กรต้องการได้
*กรณีพนักงานหลายคนหรือไม่สามารถหยุดกิจการอาจปรับรอบตามความเหมาะสม

วิทยากรผู้อบรมพนักงาน

อ.ดา - ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์ (ดูประวัติวิทยากรแบบเต็มได้ที่นี่)
หรือวิทยากรในเครือ

ถามข้อสงสัยหรือติดต่อเราได้ที่

โทร : 099-796-3945
e mail : [email protected]
Facebook : huahinfuture
      อินบ๊อก Facebook inbox : คลิ๊กที่นี่
Line id : huahinfuture

สำหรับหลักสูตรนี้เพื่อประโยชน์สูงสุด เรายินดีให้คำปรึกษา หรือหารือก่อนอบรมก่อนฟรี กรุณาติดต่อเรา

ขอใบเสนอราคา อบรมพนักงาน อบรมภายในบริษัท In-house training


แนะนำหลักสูตรอบรมพนักงาน และ หลักสูตรอบรมภายในบริษัทฯ (In-house training) ที่เกี่ยวข้องหรือน่าสนใจ

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น