27/4/59

หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงาน ก้าวใหม่ให้ยั่งยืน

หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงาน : ในธุรกิจบุคคลเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในองค์กร และก็เป็นปัญหามากที่สุดเช่นกัน การแก้ปัญหาแบบองค์รวม ก็คงหนีไม่พ้น หลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดสรร รักษา และคัดออก (3R) ที่อาจไม่ได้มีการนำมาใช้ ลงลึก หรือเข้าใจกระบวนการอย่างจริงจังแต่แรก นั่นทำให้เมื่อปัญหาเกิดขึ้นแล้ว จะมาตามแก้ไขนั้นเป็นเรื่องที่ยากเกินไป หลายคนทราบดีว่าปัญหาบุคลากรนี้ยิ่งปล่อยไว้นานวันยิ่งเกาะตัวฝังแน่นยากจะแก้ไข ดังนี้แล้วการจัดการที่ดีประการหนึ่งคือ "การคัดกรอง" ที่เมื่อคัดเข้ามาแล้วก็ควรมีการ "เริ่มกระบวนการสร้างทีมงานคุณภาพ" ตั้งแต่เริ่มต้น ที่เครื่องมือหนึ่งที่อาจถูกใช้อย่างแพร่หลาย จะถูกต้องบ้าง ไม่ถูกต้องบ้าง ก็คือการปฐมนิเทศพนักงาน ดังที่บอกไปแล้วว่าเราอาจคุ้นเคยหรือรู้จักกันดี แต่อาจไม่เคยใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่กับสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเอง
อบรมพนักงาน in-house training หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงาน

อบรมพนักงาน - หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - หัวหิน ประจวบ เพชรบุรี

หลักสูตรอบรมพนักงานที่ออกแบบมาเพื่อลดภาระด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กร รวมถึงอาจลดต้นทุนได้ และที่สำคัญกว่านั้น เป็นการสร้างองค์กรแบบยั่งยืน โดยเริ่มจากการปลูกฝัง อบรม และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งพนักงานที่เข้ามาใหม่ๆ มีส่วนอย่างยิ่งหากต้องการที่จะปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • ถ้าบริษัทฯ หรือองค์กรของคุณไม่มีการปฐิมนิเทศ หรือมีแต่คิดว่าไม่เพียงพอเหมาะสม
 • ถ้าบริษัทฯ หรือองค์กรของคุณมีอัตราการหมุ่นเวียนพนักงานสูง (Turn Over rate)
 • ถ้าบริษัทฯ หรือองค์กรของคุณต้องการประหยัดใช้จ่ายในด้านการพัฒนาบุคลากร
 • ถ้าบริษัทฯ หรือองค์กรของคุณเริ่มมีปัญหาเรื่องพนักงานภายในองค์กรมากเกินไป
 • ถ้าบริษัทฯ หรือองค์กรของคุณต้องการปรับโครงสร้างองค์กรให้ดีขึ้น
 • ถ้าบริษัทฯ หรือองค์กรของคุณต้องการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบ
 • ถ้าพนักงานของคุณมีปัญหาเรื่องไม่เข้าใจสายการบังคับบัญชา
 • ถ้าพนักงานของคุณไม่มีความเข้าใจระบบงาน
 • ต้องการสร้างสรรค์ทัศนคติที่ดีให้พนักงานต่อองค์กรให้เกิดในเริ่มต้น
 • ต้องการล้างพฤติกรรมองค์กรเก่าๆ ให้เปลี่ยนแปลง
 • และอีกหลายๆ ปัญหาเรื่องบุคลากรของคุณ ที่คุณประสบปัญหานั้นมานานพอแล้ว
 • ผู้บริหารสามารถมอบนโยบาย และเปลี่ยนแนวทางการทำงานให้องค์กรได้
 • ใช้หลักจิตวิทยา และกิจกรรมเข้าช่วยเรื่องทัศนคติ
 • สามารถช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานได้ (ไม่ต้องมีแผนกพัฒนาบุคลากร)
 • หลักสูตรที่ออกแบบมาพิเศษ ไม่ลอกเลียนแบบใคร และปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ
 • ยินดีให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการอบรม
 • ส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าเก่า
 • มีข้อเสนอพิเศษสำหรับธุรกิจองค์กรท้องถิ่น (หัวหิน, ชะอำ, ประจวบฯ, เพชรบุรี)

จุดประสงค์หลักสูตร และสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • รู้จักองค์กรผ่าน Organization Chart 
 • รู้จักสถานที่และส่วนต่างๆ ขององค์กร 
 • เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร 
 • เรียนรู้และเข้าใจกฏเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติ 
 • ลดข้อขัดแย้งในการทำงาน 
 • เรียนรู้และเข้าใจในพฤติกรรมการทำงานใหม่ กระตุ้นจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน 
 • *กิจกรรมเรียนรู้การทำงานในแผนกอย่างเป็นระบบ 
 • *กิจกรรมเพื่อการปรับตัวเข้ากับทีมงานใหม่ 
 • *กิจกรรมจากพี่สู่น้อง เพื่อการสร้างความเข้มแข็งในทีมงาน 
 • *ได้ประโยชน์ทางอ้อมในแง่จิตสำนึก ความรักองค์กร และการเปิดใจ 
 • *ในด้านอื่นๆ ที่องค์กรอาจต้องการเสริมเป็นพิเศษ
 • อบรมพนักงานสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% << คลิ๊กดูรายละเอียดคร่าวๆ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ธุรกิจหรือองค์กรที่ไม่มีแผนกพัฒนาบุคลากร
 • ธุรกิจหรือองค์กรที่ไม่มีระเบียบการปฐมนิเทศพนักงาน
 • ธุรกิจหรือองค์กรที่มีปัญหาเรื่องบุคลากร
 • ธุรกิจหรือองค์กรที่ต้องการพัฒนาศักยภาพการทำงานให้เป็นระบบ
 • เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์

การอบรมสัมมนา การเรียนการสอน

 • อบรมภายในองค์กร In House Training ครั้งละ 10 ท่านขึ้นไป
 • บรรยายองค์ความรู้, Focus Group และ Work Shop ฝึกปฏิบัติ
 • ผู้บริหาร หรือหัวหน้าแผนก มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม
 • ทุกๆ การอบรม ทีมวิทยากรต้องเข้าไปหาแนวทางร่วมกันกับผู้บริหารก่อนทุกครั้ง

ระยะเวลาอบรมสัมมนา

หลักสูตร 1 วัน เวลา  9.00 น. - 16.00 น.
(หรือเพิ่มเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ อีก 1 วัน)
*สามารถปรับหลักสูตรตามรูปแบบปัญหา หรือองค์กรต้องการได้
*กรณีพนักงานหลายคนหรือไม่สามารถหยุดกิจการอาจปรับรอบตามความเหมาะสม

วิทยากรผู้อบรมพนักงาน

อ.พัท - พัทธนันท์   วิศิษฏ์ธรรมศรี (หัวหน้าทีมอบรม) วิทยากร ผู้มากประสบการณ์ในด้านงาน PR (Public relation) CS (Customer Service) และ HR (Human Resource) จากหลายองค์กร และหลายโรงแรม ทำให้ อ.พัท เป็นวิทยาที่เข้าใจในการทำงาน "กับคน" และเข้าใจ "คนที่เป็นลูกค้า" ด้วยจิตวิทยาการบริหารงานบุคคลแบบจับต้องได้เพื่อใช้กับทั้ง "ลูกค้าภายใน" และ "ลูกค้าภายนอก" (ดูประวัติวิทยากรแบบเต็มได้ที่นี่)

ถามข้อสงสัยหรือติดต่อเราได้ที่

โทร : 082-669-5218
e mail : [email protected]
Facebook : huahinfuture
      อินบ๊อก Facebook inbox : คลิ๊กที่นี่
Line id : huahinfuture

ขอใบเสนอราคา อบรมพนักงาน อบรมภายในบริษัท In-house training


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงาน

ในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงาน ของหัวหิน ฟิวเจอร์ สัมมนา มีคำถามที่พบบ่อยดังนี้

Q : พนักงานใหม่ มีไม่ถึง 10 คนจะอบรมได้อย่างไร?
A : การปฐมนิเทศโดยปกติ ก็ไม่ใช่ถึงกับต้องอบรมพนักงานใหม่ๆ เสียทีเดียวอาจจัดในรอบ 2-3 เดือน /ครั้ง ก็ได้ ทั้งที่ผ่านการทดลองงานและยังไม่ผ่านการทดลองงานรวมกัน

Q : พนักงานที่ทำงานอยู่ก่อนแล้วจะได้ประโยชน์หรือไม่?
A : พนักงานที่ทำงานไปโดยไม่มีการปฐมนิเทศ ก็จะทำงานไปตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย บนความเข้าใจที่อาจถูกบ้าง ผิดบ้าง หรือเกิดข้อขัดแย้งภายหลังได้

Q : อยากให้มีปฐมนิเทศ แต่พนักงานหมุนเวียนต่ำ
A : ในกรณีเช่นนี้ สามารถจัดกลุ่มสัมมนาย่อย ระดับหัวหน้างาน ในหลักสูตรอบรมผู้บริหารหรือหัวหน้างานแทนได้ เพราะผู้บริหารหรือหัวหน้างานนี้เองก็จะเป็นผู้สอน ฝึก หรือแนะนำ ลูกน้องใหม่ๆ ได้ต่อไป

Q : ค่าอบรม
A : ค่าอบรม(เฉพาะหลักสูตรนี้) แต่ละครั้งขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ต่างๆ ดังนี้
 1. จำนวนผู้เข้าอบรม ขั้นต่ำ 10, 20, 30 แตกต่างกัน
 2. รูปแบบหลักสูตร 1 วัน, 2 วัน
 3. ค่าสื่อ และอุปกรณ์เสริม ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้าอบรม หรือทางองค์กรยินดีเป็นฝ่ายจัดหา (กรณีหลักสูตรพิเศษ)
 4. กรณีอบรมต่อเนื่อง เช่นทำสัญญา 2 หลักสูตรในครั้งเดียว
 5. กรณีเป็นลุกค้าเก่า

หลักสูตรอบรมพนักงาน และ หลักสูตรอบรมภายในบริษัทฯ (In-house training) หรือข้อมูล ที่น่าสนใจอื่นๆ สำหรับธุรกิจ องค์กรใน หัวหิน ประจวบฯ เพชรบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น