20/2/59

หลักสูตร ทีมงานยุคใหม่หัวใจบริการ (Service Mind Training)

อบรม Service Mind Training : ในโลกของธุรกิจบริการวันนี้ ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม ร้านอาหาร สปา ร้านค้าหลากหลายประเภท รวมถึงสถานบริการด้านต่างๆ สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดแข็งของธุรกิจคือการมี Service Mind การอบรมหัวใจบริการ ดูเป็นเรื่องยากในการที่จะ เปลี่ยนพนักงาน ให้ใส่ใจในการบริการดังที่ ผู้จัดการหรือ เจ้าของกิจการคาดหวัง อะไรที่เป็นปัญหา อะไรที่ควรได้รับความเข้าใจ และผลลัพธ์ที่เสียหายในธุรกิจบริการอย่างมากคือ พนักงานบริการไม่ดี ทั้งกิริยา ท่าทาง วาจา โดยอย่างยิ่งในสังคม Social Network ดังทุกวันนี้
อบรมพนักงาน in-house training อบรมการบริการ Service Mind Training

หลักสูตร ทีมงานยุคใหม่หัวใจบริการ ( อบรม Service Mind Training)

หลักสูตรอบรมพนักงาน ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการบริการ เห็นความสำคัญ รู้วิธีปฏิบัติ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า และนำมาซึ่งการพัฒนาองค์กรด้านการบริการให้มีความเปลี่ยนแปลง นำหน้า คู่แข่งในธุรกิจและนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศต่อไป

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้!!

 • เพราะการบริการคือสินค้าชนิดหนึ่งที่ผู้ซื้อมีความคาดหวัง
 • เพราะพนักงานบริการ เสมือนเป็นตัวแทนองค์กร หากพนักงานมีปัญหากับลูกค้าลูกค้าจะถือว่ามีปัญหากับร้าน!!
 • สินค้าที่เหมือนกัน แต่การบริการต่างกัน นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเลือก
 • ราคาสินค้าอาจช่วยในการตัดสินใจซื้อ แต่การซื้อซ้ำ มักกลับมาจากการบริการ!
 • ถ้าธุรกิจหรือองค์กรคุณ ต้องการพัฒนาบุคคากรในด้านต่างๆ
 • หากธุรกิจอยู่ในการแข่งขัน
 • หลักสูตรที่ไม่เคยหยุดพัฒนา
 • หลักสูตรที่มีการฝึกปฏิบัติร่วมด้วย
 • มีหลักสูตรอื่นที่สอดคล้องในการพัฒนาองค์กร เช่น หลักสูตรเชิงปฏิบัติการออกแบบการบริการอย่างมีประสิทธิผล (Service Design Workshop)
 • หลักสูตรที่ออกแบบมาพิเศษ ไม่ลอกเลียนแบบใคร และปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ
 • การอบรมเป็นค่าใช้จ่ายที่หักภาษีได้ 200% (อ่านรายละเอียด)
 • ยินดีให้คำปรึกษาทั้งก่อนและหลังการอบรม
 • ส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าเก่า
 • มีข้อเสนอพิเศษสำหรับธุรกิจองค์กรท้องถิ่น (หัวหิน, ชะอำ, ประจวบฯ, เพชรบุรี)

จุดประสงค์หลักสูตร และสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องหัวใจบริการอย่างแท้จริง
 • เพิ่มศักยภาพของตัวเองต่องานบริการ
 • การทำงานบริการอย่างเป็นระบบ
 • เทคนิคการรับมือกับลูกค้า
 • เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • ปรับปรุงบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสาร
 • เข้าใจพฤติกรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร
 • ปรับทัศนคติในการทำงานร่วมกัน
 • ปรับทัศนคติต่อองค์กร
 • *สามารถประยุกต์ ปรับ ตามรูปแบบงานของแต่ละธุรกิจองค์กรได้

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะธุรกิจบริการ
 • เจ้าของกิจการผู้ต้องการพัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศ
 • กิจการหรือองค์กรที่ไม่มีแผนกพัฒนาบุคลากร หรือไม่มีผู้อบรม
 • ธุรกิจที่มีปัญหาเรื่องบุคลาภายในองค์กร

การอบรมสัมมนา การเรียนการสอน

บรรยายองค์ความรู้
Group Share
กรณีศึกษา Case Study


ระยะเวลาอบรม

หลักสูตรปกติ 1 วัน เวลา (9.00-16.00 น.) - พักเที่ยง 


หัวข้อการอบรมโดยย่อ (Course Outline)

*หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ  - ขอสงวนหัวข้อย่อยและรายละเอียดเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ

ช่วงเช้า
 • Open Mind เปิดใจ ปรับทัศนคติ
 • Introduction to Service – Service Mind
 • หลัก 3 เข้าใจในงานบริการ
  - เข้าใจองค์กร
  - เข้าใจลูกค้า
  - เข้าใจตนเอง
ช่วงบ่าย
 • Service Mind – ด้วยกาย
 • Service Mind – ด้วยวาจา
 • Service Mind – ด้วยใจ
 • Case Scenario / Group Share
 • สรุป Q&A

วิทยากร

อ.พัท - พัทธนันท์   วิศิษฏ์ธรรมศรี (ดูประวัติวิทยากร)
หรือ อ.ป่าน - ณภัค ธีร์โภคธนากุล

ถามข้อสงสัยหรือติดต่อเราได้ที่

โทร : 099-796-3945
e mail : [email protected]
Facebook : huahinfuture
      อินบ๊อก Facebook inbox : คลิ๊กที่นี่
Line id : huahinfuture

สำหรับหลักสูตรนี้เพื่อประโยชน์สูงสุด เรายินดีให้คำปรึกษา หรือหารือก่อนอบรมก่อนฟรี กรุณาติดต่อเรา

ขอใบเสนอราคาอบรมพนักงาน หัวใจบริการ Service mind Training หัวหิน ประจวบ
อบรมทีมงานยุคใหม่ หัวใจบริการ Service Mind Training
อบรมพนักงาน in-house training อบรมการบริการ Service Mind Training

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น