15/5/59

อบรมเทคนิคการพูด และการนำเสนอ

ไม่ใช่แค่ผู้ที่ต้องพูดต่อหน้าชุมชนเท่านั้นที่ควรสนใจเรื่อง อบรมเทคนิคการพูด แต่ทักษะการพูดจำเป็นในหลายๆ โอกาสโดยอย่างยิ่งเมื่อมีผู้ฟังมากกว่า 1 คน ไม่ว่าจะเป็นที่ประชุม ที่ทำงาน การนำเสนอต่างๆ และแน่นอนว่า ในสายอาชีพการตลาด การขาย หรือแม้แต่ผู้ที่ต้องการเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย ผู้ที่ต้องถ่ายทอดสิ่งต่างๆ ให้ผู้คนได้รับรู้ รับทราบ ซึ่งทั้งหมดนั่นในแต่ละครั้งที่ท่านต้องพูด "มันมักต้องมีเป้าหมายเสมอ" ดังนี้ หัวหิน ฟิวเจอร์ สัมมนา จึงขอแนะนำ
อบรมเทคนิคการพูด และการนำเสนอ ทักษะการพูด

อบรมเทคนิคการพูด และการนำเสนอ

เป็นหลักสูตรที่แบ่งปันความรู้ในด้าน ศิลปะการพูด เทคนิคการพูด และการนำเสนอ พรีเซนต์ ต่างๆ ให้ท่านได้มีแนวคิด แรงบันดาลใจ ไม่กลัวที่จะพูด หรือเพิ่มทักษะการพูดให้บรรลุ เป้าหมาย และจุดประสงค์ต่างๆ ตามที่ท่านต้องการ

จุดเด่นของหลักสูตรนี้

 • เทคนิคจำเพาะไม่เหมือนใคร
 • ได้เรียนรู้การเตรียมตัวในการพูด
 • เทคนิคการเตรียมเนื้อหาในการพูด
 • วิธีการขจัดความกลัว ความประหม่า
 • แนะนำเทคนิครายบุคคล
 • กลยุทธ์แก้ไขสถานการณ์

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่สนใจทั่วไป
 • ผู้ที่มีความต้องการเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย
 • ผู้ที่สนใจ และคิดว่าต้องใช้ศิลปะในการพูดต่อหน้าชุมชน
 • ผู้ที่ทำงานด้านสายงานการขาย หรือการตลาด
 • ผู้ที่ทำงานเป็นหัวหน้า ผู้บริหาร

วิธีการเรียนการสอน

 • บรรยายความรู้ เทคนิค
 • แบ่งปันประสบการณ์
 • ทดลองปฏิบัติ
 • ให้คำแนะนำ

ระยะเวลาการเรียนการสอน

หลักสูตร 1 วัน (9.30-16.00 น.)
พักเที่ยง 1 ช.ม.

สถานที่เรียน

โรงแรม Ghouse หัวหิน ดูแผนที่ หรือ
RowHou8e Cafe' - (หัวหิน 106) ดูแผนที่


วิทยากร

อ.ดา - ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์
วิทยากร ที่ปรึกษาการตลาด ธุรกิจ การลงทุน นักเขียน และคอลัมนิสต์ ผู้มากประสบการณ์หลายด้าน ผู้เป็นทั้งวิทยากร และสร้างวิทยากร อาจารย์ มาหลากหลาย สาขา ทั้งยังบริหารในด้านการตลาดและการขายมาก่อน

(ดูประวัติวิทยากรอบรมเทคนิคการพูดแบบเต็มได้ที่นี่)

โปรโมชั่นเรียน Photoshop เรียนกราฟฟิกดีไซน์

อบรมเทคนิคการพูด และการนำเสนอ ทักษะการพูด

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น