2/5/59

โปรโมชั่นและรอบเรียนกราฟฟิกดีไซน์ หัวหิน

โปรโมชั่นและรอบเรียนกราฟฟิกดีไซน์หัวหิน 

โปรโมชั่น เรียนกราฟฟิกดีไซน์ เรียน photoshop เรียน illustrator หัวหิน

เนื่องจากเดือนนี้ งดรอบปกติ และรอบวัดหยุด จึงเปิดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเรียนเดียว และพิเศษสุดสำหรับแบบเรียนคู่
โดยเรียนเดี่ยว ลด 50% และเรียนคู่ท่านละ 3,500 เท่านั้น(ps) , 3,000 บาทสำหรับ (ai)


รายละเอียดโปรโมชั่น และตารางรอบเรียนกราฟฟิกดีไซน์ หลักสูตรเรียน Photoshop และหลักสูตรเรียน Illustrator แต่ละหลักสูตรของหัวหิน ฟิวเจอร์ สัมมนา แนะนำเพื่อสะดวกการเดินทาง และการเรียน ผู้เรียนควรอยู่บริเวณ หัวหิน ชะอำ ปราณบุรี หรือใกล้เคียง และสะดวกเดินทาง เพราะจัดการเรียนการสอนที่ อ.หัวหิน (ยกเว้นกรณี หลักสูตรส่วนตัวเรียนเดี่ยวหรือเรียนกลุ่ม)

*ทุกโปรโมชั่น จองก่อนเพียง 500 บาท และชำระส่วนที่เหลือวันที่เข้าเรียนวันแรก
ตารางเรียนและข้อเสนอพิเศษมีการอัพเดตเสมอหากไม่ต้องการพลาดข่าวคลิ๊กที่นี่
ข้อเสนอพิเศษเรียนทำเว็บไซต์ โปรโมชั่นเรียนการตลาดออนไลน์

รอบปกติ Open Class (เรียนรวมทั่วไปตามตารางเรียน)

รอบทั่วไปงดเปิดสอนชั่วคราว
*เฉพาะท่านที่จองเรียนภายในเดือน - 2559 เท่านั้น (เลือกเรียนรอบไหนก็ได้)

1. เรียน Photoshop - หลักสูตร เรียนกราฟฟิกดีไซน์ ระดับทั่วไป - PS
ราคาปกติ 5,400 บาท ราคาพิเศษ - บาท ดูรอบเรียน
(รอบละไม่เกิน 8 ท่าน)

2. เรียน illustrator หลักสูตร เรียนกราฟฟิกดีไซน์ ระดับทั่วไป - AI
ราคาปกติ 4,800 บาท ราคาพิเศษ ราคาพิเศษ - บาท บาท ดูรอบเรียน
(รอบละไม่เกิน 8 ท่าน)

ลงทะเบียนเรียนที่นี่ หรือ ติดต่อที่นี่

รอบพิเศษ วันหยุด Weekend Class (เรียนรวมทั่วไปตามตารางเรียน)

รอบทั่วไปงดเปิดสอนชั่วคราว
*เฉพาะท่านที่จองเรียนภายในเดือน - 2559 เท่านั้น (เลือกเรียนรอบไหนก็ได้)

1. เรียน Photoshop - หลักสูตร เรียนกราฟฟิกดีไซน์ ระดับทั่วไป - PS
ราคาปกติ 5,400 บาท ไม่มีรอบเรียนเดือนนี้
(รอบละไม่เกิน 8 ท่าน)

2. เรียน illustrator หลักสูตร เรียนกราฟฟิกดีไซน์ ระดับทั่วไป - AI
ราคาปกติ 4,800 บาท ราคาพิเศษ ไม่มีรอบเรียนเดือนนี้
(รอบละไม่เกิน 8 ท่าน)

ลงทะเบียนเรียนที่นี่ หรือ ติดต่อที่นี่

สำหรับ Private Class (เรียนเดี่ยวตัวต่อตัว)*

1. เรียน Photoshop - หลักสูตร เรียนกราฟฟิกดีไซน์ ระดับทั่วไป - PS
ราคาปกติ 12,000 บาท ราคาพิเศษ 6,000 บาท (พิเศษเฉพาะเดือนนี้ เพิ่มอีก 1 ท่านเพียง 1,200 บาท)
แถมฟรี เครื่องมือ (Source) ในการทำงานได้รวดเร็วขึ้น
(เวลาเรียน 3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนเท่ากับรอบปกติ)
*สอนถึงที่ทำงาน หรือที่บ้าน โดยผู้เรียนมีสถานที่ กรณีไม่สะดวกเรื่องสถานที่กรุณาแจ้ง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
สนใจ? รีบติดต่อที่นี่

2. เรียน illustrator หลักสูตร เรียนกราฟฟิกดีไซน์ ระดับทั่วไป - AI
ราคาปกติ 10,000 บาท ราคาพิเศษ 5,000 บาท  (พิเศษเฉพาะเดือนนี้ เพิ่มอีก 1 ท่านเพียง 1,200 บาท)
แถมฟรี เครื่องมือ (Source) ในการทำงานได้รวดเร็วขึ้น
(เวลาเรียน 3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนเท่ากับรอบปกติ)
*สอนถึงที่ทำงาน หรือที่บ้าน โดยผู้เรียนมีสถานที่ กรณีไม่สะดวกเรื่องสถานที่กรุณาแจ้ง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
สนใจ? รีบติดต่อที่นี่

สำหรับ Group Class (เรียนเป็นกลุ่ม 3-5 คน)*

1. เรียน Photoshop - หลักสูตร เรียนกราฟฟิกดีไซน์ ระดับทั่วไป - PS
ราคาปกติเริ่มที่ 16,200 บาท ราคาพิเศษ 3 ท่านเพียง 9,900 บาท (คนที่ 4 และ 5 ปกติเพิ่มท่าน 2,000 บาทพิเศษเพิ่มท่านละแค่ 1,200 บาท รวมไม่เกิน 5 คน)

สรุปความคุ้มค่า :
 • 3 คน จะเหลือเพียง ท่านละ 3,300 บาท
  รวมจ่าย 9,900 บาท
  ลดทันที 3,600 บาท ปกติ 13,500 บาท)
 • 4 คน จะเหลือเพียง ท่านละ 2,775 บาท
  รวมจ่าย 11,100 บาท
  ลดทันที 4,400 บาท ปกติ 15,500 บาท)
 • 5 คน จะเหลือเพียง ท่านละ 2,460 บาท
  รวมจ่าย 12,300 บาท
  ลดทันที 5,200 บาท ปกติ 17,500 บาท)
แถมฟรี เครื่องมือ (Source) ในการทำงานได้รวดเร็วขึ้น
(เวลาเรียน 3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนเท่ากับรอบปกติ)
*สอนถึงที่ทำงาน หรือที่บ้าน โดยผู้เรียนมีสถานที่ กรณีไม่สะดวกเรื่องสถานที่กรุณาแจ้ง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
สนใจ? รีบติดต่อที่นี่

2. เรียน illustrator หลักสูตร เรียนกราฟฟิกดีไซน์ ระดับทั่วไป - AI
ราคาปกติเริ่มที่ 14,400 บาท ราคาพิเศษ 3 ท่านเพียง 8,700 บาท (คนที่ 4 และ 5 ปกติเพิ่มท่าน 2,000 บาทพิเศษเพิ่มท่านละแค่ 1,200 บาท รวมไม่เกิน 5 คน)

สรุปความคุ้มค่า :
 • 3 คน จะเหลือเพียง ท่านละ 2,900 บาท
  รวมจ่าย 8,700 บาท
  ลดทันที 6,500 บาท ปกติ 14,400 บาท)
 • 4 คน จะเหลือเพียง ท่านละ 2,475 บาท
  รวมจ่าย 9,900 บาท
  ลดทันที 6,500 บาท ปกติ 16,400 บาท)
 • 5 คน จะเหลือเพียง ท่านละ 2,220 บาท
  รวมจ่าย 12,300 บาท
  ลดทันที 7,300 บาท ปกติ 18,400 บาท)
แถมฟรี เครื่องมือ (Source) ในการทำงานได้รวดเร็วขึ้น
(เวลาเรียน 3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนเท่ากับรอบปกติ)
*สอนถึงที่ทำงาน หรือที่บ้าน โดยผู้เรียนมีสถานที่ กรณีไม่สะดวกเรื่องสถานที่กรุณาแจ้ง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
สนใจ? รีบติดต่อที่นี่


ตารางเรียนประจำเดือน -

1. เรียน Photoshop - หลักสูตร เรียนกราฟฟิกดีไซน์ ระดับทั่วไป - PS

รอบปกติวันธรรมดา 9.00-16.00 น. เรียน 3 วัน 
รอบที่ / ครั้งที่วันวันที่หมายเหตุ
1 / 1


1 / 2ลงทะเบียนเรียนที่นี่ หรือ ติดต่อที่นี่

2. เรียน illustrator หลักสูตร เรียนกราฟฟิกดีไซน์ ระดับทั่วไป - AI

รอบปกติวันธรรมดา เรียน 2 วัน 
รอบที่ / ครั้งที่วันวันที่หมายเหตุ
1 / 1


1 / 2
ลงทะเบียนได้ที่นี่ดูวิธีการโอนเงินจอง และเงื่อนไข

ดูพรีวิวหลักสูตรที่นี่
*อย่าลืม ท่านที่เรียนกราฟฟิกดีไซน์ เรียนphotoshop เรียนillustrator กับเราไปแล้วไม่เข้าใจ ทำไม่เป็น สามารถกลับมาเรียนใหม่ได้ฟรี เพียงลงทะเบียนก่อนที่นี่เช่นกันดูพรีวิวหลักสูตรโปรโมชั่น เรียนกราฟฟิกดีไซน์ เรียน photoshop เรียน illustrator หัวหิน

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น