เกี่ยวกับเรา

หัวหิน ฟิวเจอร์ เทรนนิ่ง (Hua Hin Future Training*) เราพัฒนาคน คนพัฒนาองค์กร

เราคือทีมงาน ผู้มีประสบการณ์ในด้านการจัด อบรมสัมมนา ทั่วไป และ อบมรมพนักงาน ทั้ง Public Training และ In-house training, จัดกิจกรรม ทีมบิ้วดิ้ง (Team Building),  วอร์คแรลลี่ (Walk Rally) เราไม่เคยหยุดที่จะมุ่งเน้น พัฒนาหลักสูตรการอบรมพนักงาน อบรมหัวหน้างาน และ ทีมบริหาร ผู้ประกอบการ ซึ่งนอกจากหลักสูตรยอดนิยมอย่าง การทำงานเป็นทีม, ภาวะผู้นำ, อบรมหัวหน้างาน, อบรม Service Mind แล้วเรายังมีการออกแบบหลักสูตรที่เติมเต็ม ตอบสนองในบางธุรกิจ บางองค์กร เช่น การอบรมปฐมนิเทศน์ อบรมการบริหารต้นทุนผลิต การจัดการต่างๆ การอบรมเชิงปฏิบัตการอย่าง Service Design, การจัดดอกไม้, ไปจนถึงด้านทัศนคติพนักงานต่างๆ ที่เราคิด วิเคราะห์ตามยุคตามสมัยอย่างไม่หยุดนิ่ง

นอกจากการอบรมพนักงานแล้ว เรายังมีหลักสูตรคุณภาพหลากหลาย เปิดสอน ความรู้ วิชาการ ฝึกอาชีพ  สำหรับผู้ต้องการ เรียนทำขนม เรียนเสริมสวย เรียนกราฟฟิกดีไซน์ เรียนทำเว็บไซต์ เรียนออกแบบเว็บไซต์ เรียนการตลาด เรียนการตลาดออนไลน์ อบรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เรียนหุ้น เป็นการอบรมแบบ Public Training อีกด้วย

ด้วยความพร้อมทางเครือข่ายวิทยากรผู้มากความสามารถหลากหลาย สาขาวิชาชีพ เรามีความตั้งใจจริง ที่จะมอบความรู้ ทักษะดีๆ โดยมีความหวังว่าจะช่วยพัฒนา ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางให้มีความยั่งยืนเป็นสำคัญ เพราะความยั่งยืนนั้นสามารถทำให้พัฒนาในส่วนอื่นๆ ที่คืนตอบแทนสังคมได้

เพราะแม้แต่เราเอง ก็ยังมี การสอนฟรี เรียนฟรี เป็นโครงการเพื่อชุมชน ชื่อว่า อบรมสัมมนาฟรี ปันรู้สู่ท้องถิ่น เป็นโครงการแรก และจะมีโครงการดีๆ เพื่อสร้างโอกาสต่อๆ ไปอีก โดยหวังว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติต่อๆ ไป

(*เราได้เปลี่ยนชื่อจาก หัวหิน ฟิวเจอร์ สัมมนา Huahin Future Seminars เป็น หัวหิน ฟิวเจอร์ เทรนนิ่ง Hua Hin Future Training เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560)

บริการของเรา

ปัจจุบัน เรามีบริการใน 4 รูปแบบดังนี้
  1. บริการทำทีมบิ้วดิ้ง Team Building - Walk Rally ทั่วไปและ พิเศษในพื้นที่ หัวหิน ชะอำ จ.ประจวบฯ เพชรบุรี ชุมพร
  2. บริการจัดสัมมนาและอบรมพนักงาน
  3. บริการอบรมสัมมนาความรู้และอาชีพ
  4. บริการอื่นๆ (บริหาร วางแผน ที่ปรึกษา)

เกี่ยวกับเรา (About Us)

วิสัยทัศน์ (Vision)

"OUR GOAL"
O - Oppotunity "โอกาส" คือสิ่งที่อาจมีไม่เท่าเทียมกัน
U - Understand "เข้าใจ" เป็นสิ่งที่ใครก็ต้องการ
R - Raise "สร้าง" คือการเริ่มต้น
G - Growth "เติบโต" คือก้าวต่อไป
O - Obvious "ชัดเจน" คือสิ่งที่ต้องทำให้ได้
A - Academy "สถาบันการศึกษา" เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนา
L - Learning "เรียนรู้" คือความก้าวหน้าอย่างมั่นคง

ด้วยเพราะโอกาส (O) เป็นสิ่งสำคัญ ที่เราเข้าใจ (U) เราจึงต้องการสร้าง (R) และมอบให้ เพื่อการเติบโต (G) บนความชัดเจน (O) ของการที่จะเป็น สถาบัน (A) เพื่อการเรียนรู้ (L) สู่ท้องถิ่น ชุมชน และขยายใหญ่ต่อๆ ไป

พันธกิจ (Mission)

"เราพัฒนาคน คนพัฒนาองค์กร"

LOGO ของเรา

โลโก้เดิม สัญลักษณ์ ป้ายกรอบสีแดง จุดเด่นจากสถานีรถไฟหัวหินที่เป็นที่คุ้นเคย และเป็นเอกลักษณ์
ประกอบด้วย ข้อความตามแบบดั้งเดิมของป้าย มีชื่อ ตรงไป ตรงมา ชัดเจน
โลโก้ เดิม แหล่งรวม อบรมสัมมนาดีๆ หัวหิน ของหัวหิน ฟิวเจอร์ สัมมนา

โลโก้ใหม่ (ปัจจุบัน) เป็นการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผล 2 ประการ

1. แม้โลโก้เดิมจะจงใจให้เป็นสัญลักษณ์ของหัวหินชัดเจน ทว่า อีกด้านหนึ่ง ก็ทำให้คล้ายคลึงกับอีกหลายๆ สัญลักษณ์ในหัวหินจนอาจทำให้สับสน และยากจะแยกแยะ ต่อการจดจำ

โดยโลโก้ใหม่ ยังคงเลือกลักษณะใน Theme สีเดิมสัญลักษณ์ของหัวหิน รูปดวงไฟแห่งการเกิด Idea บ่งบอกถึงความรู้ทักษะในด้านบวก เป็นตัวแทนของ แหล่งการเรียนรู้ ภายในมี ตัว H ซึ่งแทน ชื่อย่อ หัวหิน ที่มีลูกศรชี้ไปข้างหน้าเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์ว่า "อนาคต (Future)" โดยรวมแล้วก็จะมีความหมายว่า แหล่งการเรียนรู้แห่งอนาคตของหัวหิน ที่เราจะพยายามสรรหา สิ่งดีๆ ในด้านการพัฒนาบุคลากร องค์กร สร้าง โอกาส อาชีพ ทักษะ ความรู้ สู่ท้องถิ่น ต่อๆไป

2. สร้างมาตรฐาน และรองรับการเป็นสถาบัน เพื่อรับรองจากกระทรวงศึกษา ในการตั้งเป็นสถาบันการเรียนการสอนนอกระบบ ให้มีลักษณะการเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้มากขึ้น ในอนาคต

ปี 2560-ปัจจุบัน

เราได้เปลี่ยนชื่อทีมงานเป็น หัวหิน ฟิวเจอร์ เทรนนิ่ง เพื่อความชัดเจนในด้านการบริการ จึงมีการปรับเปลี่ยนโลโก้อีกครั้งให้สอดคล้องกับชื่อใหม่ และปรับสีให้เข้มขึ้น

เรา มีความหวังอย่างยิ่งว่า หากเราได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาธุรกิจหนึ่ง หรือบุคคล คนหนึ่งได้ สิ่งที่ต้องการมากกว่าผลตอบแทน คือ การดำรงไว้ และรักษาความมั่นคง บนการเติบโตแบบยั่งยืน และมีความพอดี ที่ไม่ทำร้าย ทำลาย ทั้งธรรมชาติ สังคม และเอาเปรียบผู้คนในทุกระดับ จะดีแค่ไหน ถ้าประเทศ มีธุรกิจที่ไม่ต้องใหญ่ แต่เข้มแข็ง กระจายตัวมากพอหล่อเลี้ยงสังคมได้อย่างพอเหมาะ ลดระดับช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคมเราได้ เชื่อว่า สิ่งเหล่านี้น่าจะทำให้ผู้คนอยู่อย่างเป็นสุขมากขึ้น