23/2/59

อบรมสัมมนาฟรี กับโครงการปันรู้สู่ท้องถิ่น ปีที่ 1

ขอเชิญ องค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน (บริษัทฯ ห้างร้าน โรงเรียน โรงแรม หน่วยงานภาครัฐ หรืออื่นๆ ที่สนใจ อบรมสัมมนาฟรี กับโครงการ ปันรู้สู่ท้องถิ่น ปีที่ 1 โครงการที่ทำขึ้นเพื่อ มอบโอกาส อาชีพ ทักษะ ความรู้ สู่ท้องถิ่น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในอนาคต (พื้นที่ หัวหิน ชะอำ ปราณบุรี กุยบุรี ประจวบฯ) โดยมีเงื่อนไข และรายละเอียดโครงการดังนี้

โครงการเฉพาะปี 2559

หลักสูตรที่พร้อมอบรมทันที
 1. หลักสูตรพัฒนาตนเองในทุกด้านของพนักงานองค์กร (ปรับทัศนคติ) คลิ๊กดูรายละเอียด
 2. หลักสูตร ทีมงานยุคใหม่หัวใจบริการ (Service Mind Training) คลิ๊กดูรายละเอียด
*เงื่อนไขดังนี้
 • จองขออบรมและนัดวันล่วงหน้าก่อนเท่านั้น - อบรมได้ถึงสิ้นปี
 • อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ต้องเป็นธุรกิจ SME หรือ หน่วยงานราชการ และสถานศึกษา  ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อ.ชะอำ อ.หัวหิน. อ.ปราณบุรี อ.กุยบุรี หรือใกล้เคียง
 • ธุรกิจเอกชนต้องมีบุคลากรรวมไม่เกิน 50 คนเท่านั้น (ยกเว้นหน่วยงานราชการ และสถานศึกษา ไม่จำกัดจำนวน)
 • ขอสงวนสิทธิ์หากวันและเวลา ที่วิทยากรไม่สะดวกบรรยาย
 • โค้วต้าจำนวนจำกัดแต่ละเดือน


อบรมสัมมนาฟรี โครงการ "ปันรู้สู่ท้องถิ่น"

จุดประสงค์

เพื่อถ่ายทอดความรู้ และมอบโอกาสให้กับองค์กรในท้องถิ่น (จ.ประจวบ, เพชรบุรี)
โดย ยินดีที่จะอบรม บริษัท ห้างร้าน ในด้านธุรกิจ ทักษะ การบริการ Service Mind Traning, การตลาด, การตลาดออนไลน์, การบริหารบุคคล, การบริหารธุรกิจต่างๆ หรือ องค์กรทั่วไป ในแง่การพัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลากร หรือองค์กรการศึกษา สอนเด็ก ปิดเทอม ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ กราฟฟิกดีไซน์ ทำเว็บไซต์ หรืออื่นๆ

วิธีการดำเนินการ

 1. องค์กรที่มีความประสงค์ สามารถเลือกวิทยากร หลักสูตร เสนอหลักสูตร หรือขอหลักสูตรพิเศษ จากทีมงานได้โดยอิสระ โดยดูข้อมูลจากเว็บไซต์ ที่นี่ (คลิ๊ก) เป็นหลัก
 2. ดำเนินการติดต่อ กับทีมงานโดยตรง ตามช่องทางเหล่านี้เท่านั้น

  โทร : 082-669-5218
  e mail : [email protected]
  Facebook : huahinfuture
        อินบ๊อก Facebook inbox : คลิ๊กที่นี่
  Line : huahinfuture
  หรือ กรอกรายละเอียดแบบฟอร์มด้านล่าง
 3. รอทางทีมงานประสานงานขออนุมัติ
 4. หากได้รับการอนุมัติ จะมีการทำหนังสือ(หรือ e-mail) แจ้งเป็นการยืนยันอีกครั้ง
อนึ่ง ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื่องด้วยโครงการนี้เป็นโครงการอบรมสัมมนาฟรี ที่ต้องได้รับความร่วมมือจากวิทยากรเป็นหลัก หากหลักสูตร หรือวิทยากรที่ท่านเชิญมา ไม่สะดวก และไม่อาจไปบรรยายให้ท่านได้  ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และติดต่อมาใหม่ได้เสมอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะให้ความอนุเคราะห์ ทีมงาน ในการจัดงานในครั้งต่อๆ ไป


เงื่อนไขการอบรมสัมมนาฟรี

 1. โควต้า การอบรมเพียงเดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่วิทยากร สะดวกและอนุมัติ (ดังนั้นท่านลองติดต่อมาก่อนได้เสมอ)
 2. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ ทุกกรณี เพราะต้องขึ้นอยู่กับตารางงานของวิทยากรแต่ละท่านด้วย
 3. ต้องไม่มีการบังคับเก็บค่าใช้จ่ายแก่ผู้เข้าร่วมอบรม (ยกเว้นเพื่อการกุศลและได้แจ้งให้ทีมงานทราบแล้วเท่านั้น)
 4. ห้ามมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือใช้โครงการนี้ เพื่อเชิงพาณิชย์ โฆษณา แอบแฝง อื่นใด โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
 5. ต้องเป็นการติดต่อนัดหมายกับทีมงาน หัวหิน ฟิวเจอร์ สัมมนา เท่านั้น หากนอกเหนือจากนี้ จะไม่ถือว่าเป็นการอบรม สัมมนา โดยโครงการนี้
 6. ห้ามบันทึกวีดีโอ หรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำไปเผยแพร่เชิงพาณิชย์ หรืออื่นๆ ก่อนได้รับอนุญาตจากวิทยากรและทีมงาน หัวหิน ฟิวเจอร์ สัมมนา
 7. ห้ามเปลี่ยนแปลงเวลา โดยพละการ เพื่อความสะดวกแก่วิทยาที่ไปอบรม
 8. หากต้องการมอบค่าใช้จ่ายเป็นค่าเดินทาง หรือตอบแทนวิทยาด้วยน้ำใจอื่นใด สามารถทำได้โดยตรง ซึ่งถือว่าไม่เกี่ยวข้องกับ หัวหิน ฟิวเจอร์ สัมมนาทั้งสิ้น
 9. ห้ามให้มีการจัดการพนัน สิ่งผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศึลธรรมอันดีของประชาชน ในงานอบรมสัมมนาที่ได้จัดขึ้นในแต่ละครั้งนั้นๆ
 10. หากมีการละเมิดใดๆ ดังที่กล่าวมา ทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกการอบรม สัมมนาได้ทันที โดยผู้จัดงานหรือผู้ขอโครงการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทีมงาน
อบรมสัมมนาฟรี หัวหิน ประจวบ เพชรบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น