19/7/65

ผลงาน อบรมพนักงาน การจัดงาน การจัดกิจกรรม Team Building ปี 2565

เว็บไซต์อาจอัพเดตช้า ติดตามผลงานที่รวดเร็วกว่า ได้ที่ facebook Huahin Future Training


ทีมบิ้วดิ้ง บจก.นะกะ เซซะคุโช (ประเทศไทย) ฮาร์โมนี รีสอร์ท แก่งกระจาน

ทีมบิ้วดิ้ง บจก.นะกะ เซซะคุโช (ประเทศไทย)

ขอบคุณผู้บริหาร และทีมงานในการจัดกิจกรรมที่สนุก มันส์ อีกแล้ว ให้กับ บจก.นะกะ เซซะคุโช (ประเทศไทย) ที่ ฮาร์โมนี รีสอร์ท แก่งกระจาน ขอขอบคุณสมาชิกผู้เข้าร่วมทุกท่าน ไว้ ณ ที่นี้ด้วย
ดูภาพเพิ่มเติม
ทีมบิ้วดิ้ง บจก.เจริญพิกุลทอง พลาสติก โรงแรมนาวีภิรมณ์ หัวหิน

ทีมบิ้วดิ้ง บจก.เจริญพิกุลทอง พลาสติก

ขอบพระคุณคณะผู้บริหาร บจก.เจริญพิกุลทอง พลาสติก (ม้าบิน!) และพนักงานที่ให้ทีมงานจัดความสนุกสนาน สมัครสมานสามัคคี อีกบริษัทที่โชคดีที่มีผู้บริหารดี ๆ แบบนี้ ขอบคุณค่ะ ทีมบิ้วดิ้ง ที่ โรงแรมนาวีภิรมณ์ หัวหิน
ดูภาพเพิ่มเติม
อบรมการทำงานเป็นทีม Teamwork บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด

นันทนาการ สานสัมพันธ์ สภาคณาจารย์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

ขอบพระคุณทางสภาคณาจารย์ โรงเรียนนายเรืออากาศ ให้โอกาสทีมงานจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ (Team building) รุ่นพี่ รุ่นน้อง ภายใต้รูปแบบ The survivors ที่ ฮาร์โมนี รีสอร์ท แก่งกระจาน
ดูภาพเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น