16/10/60

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.เคที่ - ภิรญา เสรีจารุมาศ

ประวัติของวิทยากรอบรมพนักงาน, ผู้บริหาร วิทยากรอบรมบุคลิกภาพ ด้านการปรับภาพลักษณ์, หลักสูตรการแต่งหน้า, หลักสูตรการสื่อสารกับลูกค้า, การเจรจา และอื่นๆ ในด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ของบุคลากรในองค์กรให้โดดเด่น 

อ.เคที่ - ภิรญา เสรีจารุมาศ

เกี่ยวกับวิทยากรอบรมพนักงาน

เป็นวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านงานบริการ Front office ไม่ว่าจะเป็นงานสายการบิน โรงพยาบาล และโรงแรม ที่จะต้องพบปะผู้คน ลูกค้า คู่ค้ามากมายหลากหลายในการทำงาน จึงทำให้อ.เคที่ เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการบุคลิกภาพ อันเป็นภาพลักษณ์ของบุคคลในสายงานบริการ และนำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับในองค์กร ทั้งยังรวมถึงการสื่อสาร การพูดให้น่าฟัง การตอบคำถามอย่างชาญฉลาด ทั้งรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและเทคนิค และโดยรวมแล้วนี่คือ การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก

ข้อคิดจากวิทยากร

ในยุคนี้การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่เคยสำคัญ ยิ่งสำคัญมากขึ้นค่ะ และการจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีได้นั้น เริ่มจากตัวบุคลากรเป็นสิ่งแรกค่ะ เพราะภาพลักษณ์และการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรในองค์กรจะเป็นด่านแรกที่ลูกค้าและสาธารณชนภายนอกมองเห็นและเกิดการจดจำได้ค่ะ

และการมีภาพลักษณ์ที่ดีควรมาจากภายในสู่ภายนอก ภายใน ในที่นื้คือ สุขภาพและอารมณ์ ด้วยประสบการณ์คลุกคลีในวงการพยาบาล/ โรงพยาบาล จึงนำความรู้ด้านใส่ใจสุขภาพมาปรับใช้ในการปรับลักษณ์จากภายใน ส่วนภาพลักษณ์ภายนอก คือ ความงาม เมื่อสุขภาพดีจากภายใน และใส่ใจในความงาม ทั้งสองจึงประกอบกันเป็นภาพลักษณ์ หรือ Image ขึ้นมาค่ะ

คุณวุฒิ

 • ปริญญาศิลปะศาสตร์ มนุษยศาสตร์
 • Diploma. Hospitality Management, Canada
 • Cer. Food Safe Program,Canada
 • Cer. Volunteer for Community, Canada

ปัจจุบัน

 • Brand Owner – Beauty Product
 • พิธีกร, วิทยากร , MC, Product Consultant - รับเชิญอิสระ
 • วิทยากรรับเชิญ หัวหิน ฟิวเจอร์ เทรนนิ่ง

ประสบการณ์

 • นักพูดสุนทรพจน์ ระดับเยาวชนนานานชาติ
 • นักพูดสุทรพจน์ระดับภาคใต้
 • นักโต้วาทีระดับภาคใต้และระดับประเทศ
 • งานอิสระ 
 • พนักงานต้อนรับ – Bangkok Airways
 • Public Relation  (PR)– Phyathai 2 Hospital
 • Customer Service ( CS) – Fairmont Hotel, Canada
 • Secretary to the President and Assistant Customer Service Relation Manager – Suntower  Group
 • Public Relation Manager  ( PR manager) – Knight Frank

ประวัติโดยย่อ

อ.เคที่ คลุกคลีอยู่ในวงการสายงานบริการทั้งด้านสายการบิน โรงพยาบาลและโรงแรม โดยเริ่มงานด้านสายการบินเป็นงานแรกหลังจบการศึกษาระดับปริญญา จากนั้นเข้าทำงานด้าน PR และที่ปรึกษาผิวพรรณ ให้กับโรงพยาบาลพญาไท 2  รวมทั้งรับงานพิธีกร วิทยากรอิสระด้วย เพราะมีประสบการณ์การเป็นนักพูด นักโต้วาที ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษามาก่อน จากนั้นได้ไปศึกษาต่อประเทศแคนาดา ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระหว่างที่ศึกษาต่อ ได้หาประสบการณ์ในสายงานโรงแรมเพื่อให้ตรงกับภาควิชาที่เรียนด้วย

เมื่อจบการศึกษากลับมา ได้เข้าทำงานในตำแหน่ง PR  Manager  ทุกตำแหน่งที่ได้รับล้วนได้รับการฝึกฝนให้อยู่ในบทบาทผู้อยู่เบื้องหน้าและ represent องค์กร โดยมีภาพลักษณ์และบุคลิกภาพที่จะสร้างความประทับใจ ในการติดต่อประสานงานและการสร้างการบริการที่ดี

ด้วยเหตุนี้ อ. เคที่ จึงให้ความสำคัญต่อภาพลักษณ์ หรือ Image ซึ่งเป็นการสร้าง first impression ต่อผู้รับบริการ ลูกค้า และคนภายนอกองค์กร ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ต้องเริ่มจากบุคลากรภายในเป็นอันดับแรก

วิทยากรอบรมบุคลิกภาพ วิทยากรอบรมการสื่อสาร อ.เคที่ ภิรญา เสรีจารุมาศ


ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น