5/1/60

บริการอื่นๆ (ที่ปรึกษา, บริหารจัดการและแผน)

บริการ ที่ปรึกษาธุรกิจ, บริหารจัดการ, ออกแบบการบริการ (Service Design), ที่ปรึกษาการบริหารงานบุคคล หรือการบริหารจัดการ วางแผนงาน มีความจำเป็นต่อธุรกิจในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจตั้งต้น Start Up หรือ SMEs ในยุคปัจจุบันที่มีข้อมูลหลากหลาย และการแข่งขันที่สูง หัวหิน ฟิวเจอร์ จึงยินดีให้บริการในสิ่งต่างๆ เหล่านี้

.... อยู่ในระหว่างจัดทำข้อมูล

บริการ ที่ปรึกษาการตลาด ธุรกิจ การบริหารจัดการ วางแผน Service Design

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น