5/1/60

บริการอบรมสัมมนา ความรู้ ทักษะ อาชีพ

การอบรมสัมมนา มีหลากหลายประเภทในทุกวันนี้ บริการหนึ่งของเรา หัวหิน ฟิวเจอร์ คือการจัดอบรมด้านอาชีพ และทักษะการประกอบอาชีพ รวมถึง การสัมมนาองค์ความรู้ที่มีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ หรือประโยชน์ด้านอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรระยะสั้น เน้นการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในการประกอบอาชีพ หรือต่อยอดความรู้

บริการอบรมสัมมนาของเรา

เรามีหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรให้หลากหลาย ทั้งในการสร้างอาชีพโดยตรง และพัฒนาทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจอาหาร ธุรกิจสุขภาพความงาม หรือแม้แต่ในเชิงการบริหารธุรกิจ การตลาด การตลาดออนไลน์ การทำเว็บไซต์ กราฟฟิกดีไซน์ และอีกมากมายที่จะมีขึ้นในอนาคต

สถานที่อบรมสัมมนา

สถานที่อบรมสัมมนา แบบหลักสูตรเปิด บุคคลทั่วไป (Open Class) จัดที่ห้องประชุมโรงแรม ในหัวหิน ขึ้นอยู่กับแต่ละหลักสูตร และจำนวนผู้เข้าร่วม กรณีที่เป็นหลักสูตรแบบกลุ่มย่อย (Group Class) สามารถนัดแนะ เรียน หรืออบรม ตามสถานที่นัดหมายที่แต่ละกลุ่มสะดวก

วิทยากร - ผู้สอน

ทีมงานได้เชิญ เหล่าผู้มีความรู้ และประสบการณ์ ในแต่ละด้าน และสิ่งสำคัญต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษา พัฒนา โดยวิทยากร และผู้สอน ยินดีและพร้อมให้คำปรึกษาตลอดเวลา ทั้งในการอบรม และหลังจากอบรมจบไปแล้ว
* ทีมงานยินดีเปิดรับ วิทยากร และผู้สอน ที่สนใจเปิดหลักสูตรเผยแพร่องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ หรือต่อยอดต่างๆ ในการสร้างงานให้กับผู้ที่สนใจทั่วไป

หลักสูตรอบรมสัมมนาของเรา

ด้วยความหลากหลายในด้านองค์ความรู้ ประกอบกับข้อจำกัดของผู้มีความรู้ ความสามารถ หลักสูตรของเราจึงไม่อาจเปิดได้ สม่ำ เสมอ ในปัจจุบัน แต่จะพัฒนาในระยะยาวให้มีการจัดอบรมสัมมนา เป็นที่แน่นอน และครอบคลุมให้มากขึ้นเรื่อยๆ ตามความเหมาะสมอบรมสัมมนา หัวหิน ชะอำ ปราณบุรี ทักษะ ความรู้ อาชีพ

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น