30/5/59

เชิญ อบรมสัมมนาฟรี สำหรับชาว HR หัวหิน ชะอำ ปราณบุรี

ในตลาดแรงงานปัจจุบัน กับสภาพเศรษฐกิจภายในพื้นที่ หัวหิน ชะอำ ปราณบุรี ที่ไม่ค่อยมีความมั่นคงอันส่งผลกระทบต่อหลายๆ ด้าน รวมถึงเป็นปัจจัยแต่ละบุคคลอันส่งผลถึงการจัดการในภาคส่วนต่างๆ หนึ่งในนั้นก็คือการบริหารงานบุคคลภายในองค์กร โดยจากที่เรา หัวหิน ฟิวเจอร์ สัมมนา ได้เข้าไปอบรมในองค์กรต่างๆ ได้เล็งเห็นปัญหาเรื่องทรัพยากรบุคคลอันหลากหลาย จึงมีนโยบายจัด โครงการสัมมนาฟรี แลกเปลี่ยนปัญหา ความคิดเห็น และแนวทางต่างๆ อันก่อเกิดประโยชน์ร่วมกันของชาว HR ในท้องที่ ที่มากไปด้วยอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว หัวหิน ชะอำ ปราณบุรี

จุดประสงค์โครงการสัมมนาฟรี

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว การสัมมนาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพียงเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหา และแนวทางแก้ไขร่วมกัน อันอาจสร้างเครือข่าย และสานต่อประโยชน์ร่วมกันในหลายๆ ด้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รายละเอียดโดยทั่วไป

  • นำเสนอปัญหาเบื้องต้นโดย หัวหิน ฟิวเจอร์ สัมมนา และเปิดรับข้อคิดเห็น หรือปัญหาต่างๆ จากทุกภาคส่วน องค์กร
  • นำเสนอแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้นโดย หัวหิน ฟิวเจอร์ สัมมนา หรือ รับฟังความเห็นจากภาคส่วนทุกองค์กร
  • โครงการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และนำแนวทางต่างๆ อันเกิดประโยชน์ไปใช้ร่วมกัน

เวลา สถานที่

วันศุกร์ที่ 17 มิ.ย. 2559 เวลา 9.00-12.00 น. อาคารนาวีภิรมณ์ (อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้เข้าร่วม)

ลงทะเบียนได้ที่นี่

อบรมสัมมนาฟรี ชาว hr หัวหิน ชะอำ ปราณบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น