5/4/59

วิทยากรอบรมพนักงาน อ.ไมท์ - ไมตรี บุญขันธ์

ประวัติของ วิทยากรอบรมพนักงาน ผู้ฝึก อบรม สัมมนา ด้านการเพิ่มผลผลิตและการดำเนินกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตด้วยเครื่องมือคุณภาพ สำหรับพนักงานในองค์กร ครอบคลุมได้ทั้งในด้าน การปรับปรุงการทำงานเฉพาะบุคคล และการรวมกลุ่มกันเพื่อปรับปรุงการทำงาน (Small group activity) สำหรับผู้ต้องการ อบรม Productivity Improvement Training ในหลักสูตร 5ส. , Kaizen, QC story, Poka-Yoke, Visual Control, TPM, TQM และหลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้างาน ในพื้นที่ หัวหิน จ.ประจวบฯ จ.เพชรบุรี และใกล้เคียง

อ.ไมท์ - ไมตรี บุญขันธ์

เกี่ยวกับวิทยากรอบรมพนักงาน

วิทยากร ผู้มากประสบการณ์ในด้านการดำเนินกิจกรรม Productivity Improvement และ Small group activity จากหลายองค์กร และหลายโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้ อ.ไมท์ เป็นวิทยาที่เข้าใจในการทำงาน "กับคนโรงงาน" และเข้าใจ "ผู้บริหาร" ด้วยประสบการณ์จากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมาอย่างโชกโชน ตั้งแต่ช่างเทคนิค หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง จนถึงผู้บริหารฝ่ายผลิต ทำให้มีผลงานที่จับต้องได้ เพื่อใช้กับการจัดกิจกรรมและอบรมการเพิ่มผลผลิตเพื่อคนโรงงานอย่างเข้าใจ

ข้อคิดจากวิทยากร

การเพิ่มผลผลิต เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะเป็นการใช้เครื่องมือคุณภาพด้านต่างๆ มาปรับปรุงวิธีการทำงานให้เกิดแก่บุคคลและองค์กรที่เราทำงานอยู่ ซึ่งองค์กรใดที่ไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็เปรียบเสมือน “น้ำนิ่ง” ซึ่งเมื่อน้ำนิ่งก็เกิดน้ำเน่า ปลาก็ตาย สิ่งมีชีวิตก็จะอยู่ไม่ได้ ทำให้ “น้ำนิ่ง” นั้นไม่มีสิ่งมีชีวิตที่จะดำรงอยู่ได้อีกเลย นอกเสียจากสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีใครต้องการ นั่นเอง

การปรับปรุงการทำงานง่ายๆ เริ่มจากการปรับทัศนคติที่ดีในการทำงาน ซึ่งผู้บริหารจะต้องเข้าใจถึงการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการว่าต้องการสิ่งใด เพื่อทำให้งานของเขานั้นง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ถ้าผู้บริหารเข้าใจในธรรมชาติของคนที่ทำงานหน้างานแล้ว ให้โอกาสเขาได้แสดงความสามารถ ผ่านทางกิจกรรมคุณภาพต่างๆ เช่น 5ส., Kaizen, QC story, PDCA แล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างชัดเจน เพราะการแก้ไขปัญหาจะเกิดขึ้นจากตัวพนักงานนำเสนอขึ้นมาเอง ผู้บริหารมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก สร้างขวัญ กำลังใจ เพื่อก่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมที่ดีขึ้นภายในองค์กร นั่นเอง

คุณวุฒิ

 • Bachelor of Science in Industrial Education (Electrical Engineering)
 • SMaster of Business Administration (Industrial Management)
 • Cer. Kaizen Suggestion for Work Improvement
 • Cer. Team Productivity
 • Cer. 7 NEW QC Tools
 • Cer. 7 QC Tools
 • Cer. Personal Productivity
 • Cer. 7 Wastes
 • Cer. ระบบป้องกันความผิดพลาด (POKA-YOKE)
 • Cer. Train the Trainer สถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

ประสบการณ์และเกียรติประวัติ

 • วิทยากรรับเชิญ อบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ, และหลักสูตรการลดต้นทุน ให้กับ Hua Hin Future Training
 • วิทยากรอาชีพด้านการผลิตและเกี่ยวข้อง
 •  หัวหน้างานวิศวกรรมซ่อมบำรุงและฝ่ายบริหารการผลิตในภาคอุตสาหกรรม กว่า 15 ปี
 • หัวหน้างานวิศวกรรมซ่อมบำรุง  : Mektec manufacturing corporation (Thailand) Ltd.
 • หัวหน้างานฝ่ายบริหารการผลิต : DHA Siamvalla
 • หัวหน้างานอาวุโสฝ่ายบริหารการผลิต : Belton industrial (Thailand) Ltd.
 • ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมสนับสนุน : MHC metal engineering (Thailand)co., Ltd.
 • ผู้จัดการฝ่ายปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ : Thai Filtration co., Ltd
 • ที่ปรึกษาบริษัท Infinity Engineering co., Ltd.
 • ที่ปรึกษาบริษัท GForce Engineering and Supply co., Ltd.
 • อาสาสมัครดีเด่น มูลนิธิขาเทียม ด้านปรับปรุงนวัตกรรม
 • QCC team excellent 2009-2010 (Singapore)
 • KAIZEN award   (กระทรวงแรงงาน)

ประสบการณ์และผลงานวิทยากรบางส่วน

 • บริษัท เบียร์ทิพย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อี แอนด์ เอช พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 
 • บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 • วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
 • บริษัท เท็กไทล์ พริสเทจ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โอคายาม่า (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ภัทรา พอร์ซเลนส์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทาคาโน่ ประเทศไทย จำกัด 
 • บริษัท ซัมไฮเทค ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท เคียวเด้น ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท ซูกิโนะ ประเทศไทย จำกัด
 • บริษัท โกเบ อิเลคทรอนิคส์ แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด 
 • บริษัท ซูกิโน แมชีน (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท วันไทย อุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด (ยำยำ)
 • บริษัท ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • อื่นๆ อีกกว่า 30 องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

วิทยากรอบรมพนักงาน


ผลงานอบรมสัมมนา อบรมพนักงาน โรงงาน หัวหิน ประจวบ เพชรบุรี หลักสูตร ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิ์ภาพ

ผลงานอบรมสัมมนา อบรมพนักงาน โรงงาน หัวหิน ประจวบ เพชรบุรี หลักสูตร ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิ์ภาพ

ผลงานอบรมสัมมนา อบรมพนักงาน โรงงาน หัวหิน ประจวบ เพชรบุรี หลักสูตร ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิ์ภาพ


ผลงานอบรมสัมมนา อบรมพนักงาน โรงงาน หัวหิน ประจวบ เพชรบุรี หลักสูตร ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิ์ภาพ

ผลงานอบรมสัมมนา อบรมพนักงาน โรงงาน หัวหิน ประจวบ เพชรบุรี หลักสูตร ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิ์ภาพไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น