26/2/59

อบรมสัมมนาฟรี โครงการยุวปัญญา อนุสติ (สอนเด็กนักเรียน)

โครงการอบรมสัมมนาฟรี ภายใต้ชื่อ "ยุวปัญญา อนุสติ" โครงการนี้เป็นโครงการ กึ่งการกุศล โดยทีมวิทยากร และอาสาสมัคร (ยินดีรับอาสาสมัครเพิ่มเติมติดต่อได้ที่นี่ หรือ Facebook) เป็นการอบรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก สถานศึกษา องค์กรศาสนา หรืออื่นๆ ที่มุ่งเน้ยสร้างเสริมทักษะให้เยาวชนในท้องถิ่น หัวหิน ประจวบ เพชรบุรี เป็นหลัก ทั้งนี้ เป็นโครงการที่สอนเด็ก และเยาวชน ทั้งในช่วงปิดเทอม และเปิดเทอม โดยมีหลักการสอนดังนี้

สอนเด็ก เพื่อสร้างสมาธิปัญญา

เพราะวัยแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งสู่อนาคต และเป็นรากฐานของสังคม การส่งเสริมให้เด็กได้มีทักษะในการเรียนรู้ที่ถูกต้อง หรือศักยภาพนั้น จำเป็นต้องสร้างให้เด็กมี สมาธิ การคิดเชิงตรรกะ วิเคราะห์ สร้างปัญญา มากกว่าการแข่งขัน หรือประชันโฉม บนพื้นฐานที่ไม่ถูกต้องซึ่งอาจมุ่งสู่อบาย ในอนาคต ดังนี้แล้ว การฝึกสมาธิ ควบคู่กับการให้เกิดปัญญา จึงเป็นเป้าหมายในการสร้างสรรโครงการดีๆ นี้ขึ้นมา

ใช้จิตวิทยา ควบคู่ ธรรมะศึกษา

เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรทางศาสนา แม้โดยหลักการจะไม่ตั้งใจที่จำกัดศาสนา แต่การนำร่องด้วย พุทธศาสนา ที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จึงเป็นโครงการที่มีการใช้ธรรมะ มาเข้าร่วมในการเสริมการศึกษา เพราะสอดคล้องและเข้ากันได้ดี กับจิตวิทยา โดยการเข้าถึงแก่นแท้ ของพื้นฐานความคิด แบบจิตรู้สำนึก (Conscious mind) และลงถึง จิตใต้สำนึก (Subconscious mind)

โดยเยาวชนเป็นวัยที่เราบ่มเพาะ ให้รู้จักความเป็นมนุษย์ (Id) อันมีผลต่อพฤติกรรม (Ego) ซึ่งนี่หมายถึงการพัฒนาจริยธรรมในตัวบุคคล (Superego) ไปในด้านบวกได้อีกด้วย โดยโครงสร้างหลักสูตรนี้เราใช้หลักธรรมที่เรียกว่า

อนุสติ 10

ที่เป็นหลักสติ 10 ประการให้เป็นตัวผูกโยงสร้างพื้นฐานเยาวชนให้มีจิตสำนึกที่ดีโดยเริ่มต้น หากมองว่าเป็นเรื่องที่สูง เรื่องที่ใหญ่ไกลเกินตัวเด็กนั้น สำหรับโครงการนี้แล้วมองมุ่งหมายที่ว่า หากไม่มีการเริ่มต้นฝึกระลึก ปฏิบัตินั้น คงไม่มีทางสำเร็จ และทั้งนี้ทั้งนั้น นี่ไม่เป็นการคาดหวังด้วย สภาวะแวดล้อม และเวลาที่ไม่อาจสรุปเอาได้ว่าจะสำเร็จบรรลุ แต่เป็นการปลูกเมล็ดพันธุ์ที่ดีสู่เยาชน สร้างพื้นฐานดังที่ได้กล่าวไปแล้ว

กิจกรรมหลักสูตร

การอบรมจะแบ่งเป็นช่วง หรือกิจกรรมต่างๆ 10 ช่วงกิจกรรมดังมีหัวข้อดังนี้

  1. เด็กยุคใหม่เปิดใจให้ธรรมะ (อนุสติ 1-3)
  2. กิจกรรม ผิดไม่เป็นไร รู้จักอภัยตัวเอง (อนุสติ 4)
  3. สันทนาการกลุ่ม (เสริมสร้างแนวคิดปัญญา)
  4. กิจกรรมเกมส์ ยิ่งให้ยิ่งได้ (อนุสติ 5)
  5. กิจกรรม ฉันนี่แหละคนเก่ง (อนุสติ 6)
  6. กิจกรรม สีสดใสในธรรมชาติ (สมาธิ อนุสติ 7)
  7. ส่วนที่สำคัญ (อนุสิต 8)
  8. อานาปานสติ เราจะมีสติ (อนุสติ 9)
  9. แล้วเราก็มีความสุข (อนุสติ 10)

ระยะเวลา

2 วัน (9.00 น. - 16.00 น.)

ผู้ฝึกอบรม

ตัวแทนศาสนา (พระ), ทีมวิทยากร หัวหิน ฟิวเจอร์ สัมมนา, อาสาสมัคร

สถานที่

ขึ้นอยู่กับผู้จัดอบรม

โรงเรียน สถานศึกษาที่สนใจโครงการนี้ กรุณาติดต่อ ที่นี่

อบรมสัมมนาฟรี สอนเด็ก ปิดเทอม ยุวปัญญา อนุสติ หัวหิน ประจวบ เพชรบุรี
โครงการอบรมสัมมนาฟรี ยุวปัญญา อนุสติ แก่เด็ก และเยาวชนไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น