31/1/59

การจัดอบรมสัมมนาที่ดี

 

วันนี้ ทีมงาน Hua Hin Future Training จะมาเล่าสู่กันฟัง จะมาบอกถึง การอบรม สัมมนาดีๆ หรือ ที่ดีนั้นมีคุณสมบัติอย่างไร

คุณลักษณะที่ดีของการจัดอบรมสัมมนาที่ดี

ลักษณะโดยทั่วไปของการอบรมสัมมนานั้นอาจมีหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไป ตามแต่จุดประสงค์และเจตนาของผู้จัด แต่โดยส่วนมากแล้วเราสามารถบอกถึงลักษณะที่ดีได้ ในภาพรวมของการจัดงานดังนี้
 1. มีจุดประสงค์การจัดอบรม สัมมนา ชัดเจน
  เป็นสิ่งแรกที่ต้องมีการกำหนด หรือถูกกำหนดไว้ เพราะการจัดงานอบรม หรือสัมมนา นั้น ประโยชน์ก็เพื่อ การแลกเปลี่ยนแบ่งปัน หากขาดซึ่งจุดประสงค์ที่ดีและชัดเจนแล้ว การจัดงานนั้น ก็ไม่อาจที่จะได้รับการแลกเปลี่ยน แบ่งปันกันไปในทิศทางเดียวกันได้ อาจทำให้เกิดการขาดซึ่งข้อมูล ที่ดี และถูกต้อง รวมถึงการเตรียมการของวิทยากรเองก็อาจไม่ได้รับความพร้อมจากการไม่ทราบจุดประสงค์ดังกล่าวได้ เช่น ฝึกอาชีพ หารายได้เสริม สร้างอาชีพเสริม การลงทุน หุ้น การตลาด เป็นต้น
 2. ผู้เข้าอบรม หรือผู้ร่วมงาน รับทราบและเข้าใจ จุดประสงค์ชัดเจน
  นอกจากการจะต้องมีจุดประสงค์ที่ดีแล้ว บุคคลอื่นๆ ที่ร่วมงาน ก็จำเป็นต้องได้รับการเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องนี้กันโดยทั่วถึง เพื่อเป็นประโยชน์ทั้งผู้จัดงานและผู้เข้าร่วม ในการได้เข้า แบ่งปัน แลกเปลี่ยน อภิปราย หรือมารับข้อมูล ตามจุดประสงค์ที่อบรมได้คิดหรือจัดขึ้นมา เช่น สอนทำขนม สักคิ้ว ต่อขนตา เขียนบทความ ทำเงิน เป็นต้น
 3. มีผู้มีความรู้ หรือมีความเชียวชาญ เป็นส่วนประกอบในงาน
  เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ควรมีในการจัดงาน นั่นเพราะว่าหากการดำเนินการไม่มีผู้มีความรู้ หรือผู้เชี่ยวชาญเลย ข้อมูล หรือหัวข้อในงานนั้นๆ ก็อาจมีแต่ความสับสนและข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้ หากเป็นการอภิปราย ก็อาจทำให้ไม่มีผู้นำ หรือผู้สรุปในญัติ หรือประเด็นที่ต้องการหาข้อสรุปได้เลย
 4. มีการบรรยาย หรือนำเสนอข้อมูลที่ดีและถูกต้องในเชิงสร้างสรรค์
  การจัดงานที่ดีไม่ควรนำข้อมูลผิดๆ หรือนำมาซึ่งความขัดแย้ง ควรเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นในลักษณะสร้างสรรค์ เพื่อศึลธรรมอันดีงามของประชาชน บุคคลทั่วไป และอยู่ภายใต้กฎหมายบ้านเมือง
 5. มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น หรือตอบข้อซักถาม
  เป็นจุดประสงค์หลักประการหนึ่งของการจัดงาน แม้ว่าจะเป็นการจัดงานเชิงบรรยาย Workshop แบ่งปันความรู้แล้ว ควรมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีการซักถามหรือไขข้อสงสัยต่างๆ ในหัวข้อนั้นๆ ด้วย
 6. มีการได้รับการฝึกสอน ทดลอง (Workshop) หรือ เอกสาร (Document) ในการอบรม
  เป็นสิ่งหนึ่งที่ในการจัดงานควรจะมี นอกจากการฟังเพียงเฉยๆ อาจแตกต่างไปตามหัวข้อและจุดประสงค์ในแต่ละงาน อย่างน้อยที่สุด ผู้เข้าร่วม เข้าฟังการบรรยายควรได้รับเอกสารประกอบการบรรยาย นี่เพราะ ผู้เข้าร่วมไม่สามารถจดจำทุกอย่างได้โดยการฟังเพียงครั้งเดียว และในบางหัวข้อ ผู้เข้าร่วมจะได้รับประโยชน์มากกว่า หากได้ลองลงมือทำด้วยตัวเอง เช่น หลักสูตร การต่อขนตา การทำขนม เป็นต้น
 7. มีระเบียบ เวลา หรือขั้นตอนในการจัดงานชัดเจน
  ในการจัดงานย่อมต้องมีกรอบ เกณฑ์ ให้ทั้งผู้ทำงาน ร่วมงาน จนถึงวิทยากร ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและปฏิบัติให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความเรียบร้อย สะดวกต่อการจัดการ บริหารงานให้ลุล่วงไปด้วยดี
 8. มีการวัดผล หรือประเมินผลในการจัดงาน
  เมื่อการดำเนินงาน การจัดงานผ่านไปด้วยดี จะมากน้อยหรือไม่ก็ตาม ควรมีการประเมินผล วัดผลการจัดงานอบรมสัมมนาครั้งนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดงานครั้งต่อไป หรือเพื่อเป็นการสรุปผลการจัดงานครั้งนั้นๆ เองก็ตาม หากไม่ได้รับการสรุป หรือข้อเสนอแนะใดๆ เลย ก็อาจทำให้งานครั้งนั้นไม่สัมฤทธิ์ผล หรือไม่มีการปรับปรุงในงานต่อๆ ไปได้เลย
ทั้งหมดนี่ เป็นเพียงบทความ คร่าวๆ ที่ต้องการให้เห็นถึงการจัดงาน อบรมสัมมนาดีๆ

อบรม สัมมนา หัวหิน รายได้เสริม อาชีพเสริม บทความดีๆ

เรียบเรียงโดย หัวหิน ฟิวเจอร์ สัมมนา(เทรนนิ่ง) : มุ่งพัฒนา บุคลากร องค์กร สร้างโอกาส อาชีพ ทักษะ ความรู้ สู่ ท้องถิ่น

ต้องการวิทยากรอบรมพนักงาน จัดกิจกรรมสันทนาการ ทีมบิ้วดิ้ง ติดต่อเราได้ตลอดเวลา

สถานที่จัดอบรมสัมมนา วิทยากรสัมมนา จัดสัมมนา หัวหิน ชะอำ ปราณบุรี เพชรบุรี ประจวบฯ และทั่วประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:
Write ความคิดเห็น