โปรโมชั่นและรอบเรียนทำเว็บไซต์ด้วยตัวเอง

โปรโมชั่นและรอบเรียนทำเว็บไซต์

รายละเอียดโปรโมชั่น และตารางรอบเรียนการทำเว็บไซต์ แต่ละหลักสูตรของหัวหิน ฟิวเจอร์ สัมมนา แนะนำเพื่อสะดวกการเดินทาง และการเรียน ผู้เรียนควรอยู่บริเวณ หัวหิน ชะอำ ปราณบุรี หรือใกล้เคียง และสะดวกเดินทาง เพราะเรียนที่ อ.หัวหิน
 • รอบปกติ Open Class (เรียนรวมทั่วไปตามตารางเรียน 2-3 วัน)
 • รอบพิเศษ วันหยุด Weekend Class (เรียน เสาร์ อาทิตย์ 2-3 วัน)
 • Private Class เรียนตัวต่อตัว เรียนเดียว 
 • Group Class เรียนแบบเป็นกลุ่ม (3 คน ไม่เกิน 5 คน)
กรณีเป็นนักเรียนเก่ารอบปกติที่ต้องการขอเข้าเรียนซ้ำสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่เช่นกัน
*ตารางเรียนและรอบเรียนมีการอัพเดต เปิดรอบ ท่านสามารถขอรับข่าวได้ ที่นี่ 

โปรโมชั่นประจำเดือน เมษายน 2559 เท่านั้น!!!!

*ทุกโปรโมชั่น จองก่อนเพียง 500 บาท และชำระส่วนที่เหลือวันที่เข้าเรียนวันแรก

สำหรับ Open Class (เรียนรวมทั่วไปตามตารางเรียน)

เฉพาะท่านที่จองเรียนภายในเดือน เมษายน 2559 เท่านั้น (เลือกเรียนรอบไหนก็ได้)

1. เรียนทำเว็บไซต์ง่ายๆ แต่ขายดี (Blogger+SEO)
ราคาปกติ 4,500 บาท ราคาพิเศษ - บาท ยังไม่เปิดรอบ
(รอบละไม่เกิน 8 ท่าน)
2. เรียนทำเว็บไซต์ให้ธุรกิจทำเงินออนไลน์ (Wordpress+SEO)
ราคาปกติ 8,000 บาท ราคาพิเศษ - บาท ยังไม่เปิดรอบ
(รอบละไม่เกิน 8 ท่าน)
ท่านที่สนใจลงทะเบียนและตรวจสอบตารางเรียนได้ด้านล่าง

สำหรับ Weekend Class (เรียนรวมทั่วไปตามตารางเรียน)

1. เรียนทำเว็บไซต์ง่ายๆ แต่ขายดี (Blogger+SEO)
ราคาปกติ 4,500 บาท ราคาพิเศษ - บาท ยังไม่เปิดรอบ
(รอบละไม่เกิน 8 ท่าน)
2. เรียนทำเว็บไซต์ให้ธุรกิจทำเงินออนไลน์ (Wordpress+SEO)
ราคาปกติ 8,000 บาท ราคาพิเศษ - บาท ยังไม่เปิดรอบ
(รอบละไม่เกิน 8 ท่าน)
ท่านที่สนใจลงทะเบียนและตรวจสอบตารางเรียนได้ด้านล่าง

สำหรับ Private Class (เรียนเดี่ยวตัวต่อตัว)*

1. เรียนทำเว็บไซต์ง่ายๆ แต่ขายดี (Blogger+SEO)
ราคาปกติ 10,000 บาท ราคาพิเศษ 5,000 บาท (ลด 50% สำหรับเดือนนี้เท่านั้น!)
แถมฟรี หลักสูตรการตลาดออนไลน์ (เรียนผ่าน Facebook) มูลค่า 2,000 บาท (รวมแล้วประหยัดทันทีกว่า 7,000 บาท)
ลูกค้าเก่า ลดเพิ่มอีก 500 บาท
(เวลาเรียน 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนเท่ากับรอบปกติ)
*สอนถึงที่ทำงาน หรือที่บ้าน โดยผู้เรียนมีสถานที่ กรณีไม่สะดวกเรื่องสถานที่กรุณาแจ้ง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ท่านที่สนใจติดต่อได้ที่นี่


ราคาปกติ 18,000 บาท ราคาพิเศษ 9,000 บาท (ลด 50% สำหรับเดือนนี้เท่านั้น!)
หลักสูตรการตลาดออนไลน์ (เรียนผ่าน Facebook) มูลค่า 2,000 บาท (รวมแล้วประหยัดทันทีกว่า 11,000 บาท)
(เวลาเรียน 3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนเท่ากับรอบปกติ)
*สอนถึงที่ทำงาน หรือที่บ้าน โดยผู้เรียนมีสถานที่ กรณีไม่สะดวกเรื่องสถานที่กรุณาแจ้ง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ท่านที่สนใจติดต่อได้ที่นี่


ราคาปกติ 18,000 บาท ราคาพิเศษ 9,000 บาท (ลด 50% สำหรับเดือนนี้เท่านั้น!)
หลักสูตรการตลาดออนไลน์ (เรียนผ่าน Facebook) มูลค่า 2,000 บาท (รวมแล้วประหยัดทันทีกว่า 11,000 บาท)
(เวลาเรียน 3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนเท่ากับรอบปกติ)
*สอนถึงที่ทำงาน หรือที่บ้าน โดยผู้เรียนมีสถานที่ กรณีไม่สะดวกเรื่องสถานที่กรุณาแจ้ง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ท่านที่สนใจติดต่อได้ที่นี่

สำหรับ Group Class (เรียนเป็นกลุ่ม 3-5 คน)*

1. เรียนทำเว็บไซต์ง่ายๆ แต่ขายดี (Blogger+SEO)
ราคาปกติเริ่มที่ 13,500 บาท ราคาพิเศษ 3 ท่านเพียง 9,900 บาท (คนที่ 4 และ 5 ปกติเพิ่มท่าน 2,000 บาทพิเศษเพิ่มท่านละแค่ 1,200 บาท รวมไม่เกิน 5 คน)
สรุปความคุ้มค่า : 
 • 3 คน จะเหลือเพียง ท่านละ 3,300 บาท (รวมจ่าย 9,900 บาทประหยัดทันที 3,600 บาท ปกติ 13,500 บาท)
 • 4 คน จะเหลือเพียง ท่านละ 2,775 บาท (รวมจ่าย 11,100 บาทหยัดทันที 4,400 บาท ปกติ 15,500 บาท)
 • 5 คน จะเหลือเพียง ท่านละ 2,460 บาท (รวมจ่าย 12,300 บาทแล้วประหยัดทันที 5,200 บาท ปกติ 17,500 บาท)
(เวลาเรียน 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนเท่ากับรอบปกติ)
*สอนถึงที่ทำงาน หรือที่บ้าน โดยผู้เรียนมีสถานที่ กรณีไม่สะดวกเรื่องสถานที่กรุณาแจ้ง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ท่านที่สนใจติดต่อได้ที่นี่

2. เรียนทำเว็บไซต์ให้ธุรกิจทำเงินออนไลน์ (Wordpress+SEO)
ราคาปกติ 24,000 บาท ราคาพิเศษ 3 ท่านเพียง 12,000 บาท ลด 50%!! (คนที่ 4 และ 5 ปกติเพิ่มท่าน 3,000 บาทพิเศษเพิ่มท่านละแค่ 1,500 บาท รวมไม่เกิน 5 คน)
สรุปความคุ้มค่า : 
 • 3 คน จะเหลือเพียง ท่านละ 4,000 บาท (รวมจ่าย 12,000 บาทประหยัดทันที 12,000 บาท ปกติ 24,000 บาท)
 • 4 คน จะเหลือเพียง ท่านละ 3,375 บาท (รวมจ่าย 13,500 บาทหยัดทันที 13,500 บาท ปกติ 27,000 บาท)
 • 5 คน จะเหลือเพียง ท่านละ 3,000 บาท (รวมจ่าย 12,300 บาทแล้วประหยัดทันที 15,000 บาท ปกติ 30,000 บาท)
(เวลาเรียน 3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนเท่ากับรอบปกติ)
*สอนถึงที่ทำงาน หรือที่บ้าน โดยผู้เรียนมีสถานที่ กรณีไม่สะดวกเรื่องสถานที่กรุณาแจ้ง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ท่านที่สนใจติดต่อได้ที่นี่


ราคาปกติ 24,000 บาท ราคาพิเศษ 3 ท่านเพียง 12,000 บาท ลด 50%!! (คนที่ 4 และ 5 ปกติเพิ่มท่าน 3,000 บาทพิเศษเพิ่มท่านละแค่ 1,500 บาท รวมไม่เกิน 5 คน)
สรุปความคุ้มค่า : 
 • 3 คน จะเหลือเพียง ท่านละ 4,000 บาท (รวมจ่าย 12,000 บาทประหยัดทันที 12,000 บาท ปกติ 24,000 บาท)
 • 4 คน จะเหลือเพียง ท่านละ 3,375 บาท (รวมจ่าย 13,500 บาทหยัดทันที 13,500 บาท ปกติ 27,000 บาท)
 • 5 คน จะเหลือเพียง ท่านละ 3,000 บาท (รวมจ่าย 12,300 บาทแล้วประหยัดทันที 15,000 บาท ปกติ 30,000 บาท)
(เวลาเรียน 3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนเท่ากับรอบปกติ)
*สอนถึงที่ทำงาน หรือที่บ้าน โดยผู้เรียนมีสถานที่ กรณีไม่สะดวกเรื่องสถานที่กรุณาแจ้ง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ท่านที่สนใจติดต่อได้ที่นี่

โปรโมชั่น เป็นราคาเฉพาะเดือน เมษายน 2559 เท่านั้น!!!!

________________________________________________________________________

เรียนทำเว็บไซต์ง่ายๆ แต่ขายดี (Blogger+SEO)

รอบ
ครั้งที่วันวันที่หมายเหตุ

เรียนทำเว็บไซต์ให้ธุรกิจทำเงินออนไลน์ (Wordpress+SEO)

รอบ

ครั้งที่วันวันที่หมายเหตุ

ลงทะเบียนได้ที่นี่ดูวิธีการโอนเงินจอง และเงื่อนไข

ดูพรีวิวหลักสูตรที่นี่
*อย่าลืม ท่านที่เรียนกราฟฟิกดีไซน์ เรียนphotoshop เรียนillustrator กับเราไปแล้วไม่เข้าใจ ทำไม่เป็น สามารถกลับมาเรียนใหม่ได้ฟรี เพียงลงทะเบียนก่อนที่นี่เช่นกัน