โปรโมชั่นและรอบเรียนกราฟฟิกดีไซน์

โปรโมชั่นและรอบเรียนกราฟฟิกดีไซน์

รายละเอียดโปรโมชั่น และตารางรอบเรียนกราฟฟิกดีไซน์ หลักสูตร เรียน photoshop เรียน illustrator ของหัวหิน ฟิวเจอร์ สัมมนา ทั้ง
  • รอบปกติ Open Class (เรียนรวมทั่วไปตามตารางเรียน)
  • รอบพิเศษ วันหยุด Weekend Class (เรียน เสาร์ อาทิตย์ 2 วัน)
  • Private Class เรียนตัวต่อตัว เรียนเดียว 
  • Group Class เรียนแบบเป็นกลุ่ม (3 คน ไม่เกิน 5 คน)
กรณีเป็นนักเรียนเก่าที่ต้องการขอเข้าเรียนซ้ำสามารถลงทะเบียนได้ที่นี่เช่นกัน
*ตารางเรียนและรอบเรียนมีการอัพเดต เปิดรอบ ท่านสามารถขอรับข่าวได้ ที่นี่ 

โปรโมชั่นประจำเดือน เมษายน 2559

*ทุกโปรโมชั่น จองก่อนเพียง 500 บาท และชำระส่วนที่เหลือวันที่เข้าเรียนวันแรก

สำหรับ Open Class (เรียนรวมทั่วไปตามตารางเรียน)

เฉพาะท่านที่จองเรียนภายในเดือน เมษายน 2559 เท่านั้น (เลือกเรียนรอบไหนก็ได้)

1. เรียน Photoshop - หลักสูตร เรียนกราฟฟิกดีไซน์ ระดับทั่วไป - PS
ราคาปกติ 5,400 บาท ราคาพิเศษ 3,400 บาท (ประหยัดทันที 2,000 บาท)
(รอบละไม่เกิน 8 ท่าน)
2. เรียน illustrator หลักสูตร เรียนกราฟฟิกดีไซน์ ระดับทั่วไป - AI
ราคาปกติ 4,800 บาท ราคาพิเศษ 3,000 บาท (ประหยัดทันที 1,800 บาท)
(รอบละไม่เกิน 8 ท่าน)
ท่านที่สนใจลงทะเบียนและตรวจสอบตารางเรียนได้ด้านล่าง

สำหรับ Weekend Class (เรียนรวมทั่วไปตามตารางเรียน)

เฉพาะท่านที่จองเรียนภายในเดือน เมษายน 2559 เท่านั้น (เลือกเรียนรอบไหนก็ได้)

1. เรียน Photoshop - หลักสูตร เรียนกราฟฟิกดีไซน์ ระดับทั่วไป - PS
ราคาปกติ 6,400 บาท ราคาพิเศษ 3,400 บาท (ประหยัดทันที 3,000 บาท)
(รอบละไม่เกิน 8 ท่าน)
2. เรียน illustrator หลักสูตร เรียนกราฟฟิกดีไซน์ ระดับทั่วไป - AI
ราคาปกติ 5,800 บาท ราคาพิเศษ 3,000 บาท (ประหยัดทันที 2,800 บาท)
(รอบละไม่เกิน 8 ท่าน)
ท่านที่สนใจลงทะเบียนและตรวจสอบตารางเรียนได้ด้านล่าง


สำหรับ Private Class (เรียนเดี่ยวตัวต่อตัว)*

1. เรียน Photoshop - หลักสูตร เรียนกราฟฟิกดีไซน์ ระดับทั่วไป - PS
ราคาปกติเริ่มที่ 12,000 บาท ราคาพิเศษเพียง 8,000 บาท 
แถมฟรี เครื่องมือ (Source) ในการทำงานได้รวดเร็วขึ้น
หลักสูตรการตลาดออนไลน์ (เรียนผ่าน Facebook) มูลค่า 2,000 บาท (รวมแล้วประหยัดทันทีกว่า 6,000 บาท)
(เวลาเรียน 3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนเท่ากับรอบปกติ)
*สอนถึงที่ทำงาน หรือที่บ้าน โดยผู้เรียนมีสถานที่ กรณีไม่สะดวกเรื่องสถานที่กรุณาแจ้ง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ท่านที่สนใจติดต่อได้ที่นี่

2. เรียน illustrator หลักสูตร เรียนกราฟฟิกดีไซน์ ระดับทั่วไป - AI
ราคาปกติ 10,000 บาท ราคาพิเศษ 6,500 บาท (ประหยัดทันที 1,800 บาท)
แถมฟรี เครื่องมือ (Source) ในการทำงานได้รวดเร็วขึ้น
หลักสูตรการตลาดออนไลน์ (เรียนผ่าน Facebook) มูลค่า 2,000 บาท (รวมแล้วประหยัดทันทีกว่า 5,500 บาท)
(เวลาเรียน 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนเท่ากับรอบปกติ)
*สอนถึงที่ทำงาน หรือที่บ้าน โดยผู้เรียนมีสถานที่ กรณีไม่สะดวกเรื่องสถานที่กรุณาแจ้ง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ท่านที่สนใจติดต่อได้ที่นี่

สำหรับ Group Class (เรียนเป็นกลุ่ม 3-5 คน)*

1. เรียน Photoshop - หลักสูตร เรียนกราฟฟิกดีไซน์ ระดับทั่วไป - PS
ราคาปกติเริ่มที่ 16,200 บาท ราคาพิเศษ 3 ท่านเพียง 9,900 บาท (คนที่ 4 และ 5 ปกติเพิ่มท่าน 2,000 บาทพิเศษเพิ่มท่านละแค่ 1,200 บาท รวมไม่เกิน 5 คน)
สรุปความคุ้มค่า : 
  • 3 คน จะเหลือเพียง ท่านละ 3,300 บาท (รวมแล้วประหยัดทันที 6,300 บาท ปกติ 16,200 บาท)
  • 4 คนจะเหลือเพียง ท่านละ 2,775 บาท (รวมแล้วประหยัดทันที 7,100 บาท ปกติ 18,200 บาท)
  • 5 คน จะเหลือเพียง ท่านละ 2,460 บาท (รวมแล้วประหยัดทันที 7,900 บาท ปกติ 20,200 บาท)
แถมฟรี เครื่องมือ (Source) ในการทำงานได้รวดเร็วขึ้น
(เวลาเรียน 3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนเท่ากับรอบปกติ)
*สอนถึงที่ทำงาน หรือที่บ้าน โดยผู้เรียนมีสถานที่ กรณีไม่สะดวกเรื่องสถานที่กรุณาแจ้ง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ท่านที่สนใจติดต่อได้ที่นี่

2. เรียน illustrator หลักสูตร เรียนกราฟฟิกดีไซน์ ระดับทั่วไป - AI
ราคาปกติ 14,400 บาท ราคาพิเศษ 3 ท่านเพียง 8,700 บาท (คนที่ 4 และ 5 ปกติเพิ่มท่าน 2,000 บาทพิเศษเพิ่มท่านละแค่ 1,200 บาท รวมไม่เกิน 5 คน)
สรุปความคุ้มค่า : 
  • 3 คน จะเหลือเพียง ท่านละ 2,900 บาท (รวมแล้วประหยัดทันที 5,700 บาท ปกติ 14,400 บาท)
  • 4 คนจะเหลือเพียง ท่านละ 2,475 บาท (รวมแล้วประหยัดทันที 6,500 บาท ปกติ 16,400 บาท)
  • 5 คน จะเหลือเพียง ท่านละ 2,220 บาท (รวมแล้วประหยัดทันที 7,300 บาท ปกติ 18,400 บาท)
แถมฟรี เครื่องมือ (Source) ในการทำงานได้รวดเร็วขึ้น
(เวลาเรียน 2 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวมเวลาเรียนเท่ากับรอบปกติ)
*สอนถึงที่ทำงาน หรือที่บ้าน โดยผู้เรียนมีสถานที่ กรณีไม่สะดวกเรื่องสถานที่กรุณาแจ้ง อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ท่านที่สนใจติดต่อได้ที่นี่

________________________________________________________________________

ตารางเรียน Photoshop

รอบ เมษา 1 และ เมษาพิเศษ 1 (เดือนเมษายน 2559) รอบปกติเวลา 18.00-21.00
ครั้งที่วันวันที่หมายเหตุ
1ศุกร์1-
2จันทร์4-
3พุธ6-
4ศุกร์8-
5จันทร์11-
6พุธ13-
พิเศษ 1เสาร์98.30-18.00 น.
พิเศษ 2อาทิตย์108.30-18.00 น.

รอบ เมษา 2 (เดือนเมษายน 2559) รอบปกติเวลา 18.00-21.00

ครั้งที่วันวันที่หมายเหตุ
1จันทร์18-
2พุธ20-
3ศุกร์22-
4จันทร์25-
5พุธ27-
6ศุกร์29-

ตารางเรียน illustrator

รอบ เมษา 1 (เมษายน 2559) รอบปกติเวลา 18.00-21.00

ครั้งที่วันวันที่หมายเหตุ
1อังคาร19-
2พฤหัสบดี21-
3อังคาร26-
4พฤหัสบดี28-


ลงทะเบียนได้ที่นี่ดูวิธีการโอนเงินจอง และเงื่อนไข

ดูพรีวิวหลักสูตรที่นี่
*อย่าลืม ท่านที่เรียนกราฟฟิกดีไซน์ เรียนphotoshop เรียนillustrator กับเราไปแล้วไม่เข้าใจ ทำไม่เป็น สามารถกลับมาเรียนใหม่ได้ฟรี เพียงลงทะเบียนก่อนที่นี่เช่นกันดูพรีวิวหลักสูตร